14 حوت 1393 - همه اخبار

وزارت دفاع ارقام درشت فرار منسوبین اردو را رد کرد

وزارت دفاع ارقام درشت فرار منسوبین اردو را رد کرد

وزارت دفاع افغانستان کاهش ۳.۵ در صدی در تمام پرسونل اردوی ملی را تایید کرد اما این وزارت فرار منسوبین از اردوی ملی را تایید نمی کند.

 

دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع در واکنش به گزارش مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفت تلفات در جنگ یک امر طبیعی است.

 

اقای وزیری همچنان گفت رعایت سایکل ها مثل رخصتی منسوبین اردوی ملی در قطعات باید در گزارشدهی محاسبه شود چون در جریان رخصتی، منسوبین اردوی ملی در لست غیرحاضر قطعه شامل می گردند.

 

او می گوید چون اردوی افغانستان یک اردوی داوطلب است همه ساله یک تعداد از سربازان ترخیص نیز می گیرند.

 

وزارت دفاع همچنان میگوید در کنار کشته و زخمی شدن منسوبین اردوی ملی در جنگ، خسارات به تجهیزات نیز وارد شده است.

 

به اساس ارقامی که سیگار ارایه کرده است در حال حضر شمار مجموعی منسوبین نظامی و ملکی اردوی ملی افغانستان حدود ۱۶۹ هزار نفر است.

 

به گزارش سیگار از سپتمبر سال ۲۰۱۳ تا سپتمبر سال ۲۰۱۴ حدود ۴۰ هزار نام از تشکیلات اردوی ملی افغانستان حذف شده است.

 

به اساس گزارش سیگار بیشتر از پانزده هزار نفر در یک سال از اردوی ملی فرار کرده و یک هزار و سیصد تن دیگر در نبردها کشته شده اند.

 

به اساس یافته های سیگار در یک سال گذشته بیشتر از ۱۵۶۰۰ تن از صفوف اردوی ملی فرار کرده اند که حدد ۸.۵ در صد تمام تشکیلات را احتوا می کند.

 

 

 

بیشتر بخوانید  دونالد ترمپ: خروج امریکا از افغانستان یک فرار شرم آور بود!
همرسانی کنید!