دیدار سرپرست وزارت داخله طالبان با وزیر خارجه اوزبیکستان

دیدار سرپرست وزارت داخله طالبان با وزیر خارجه اوزبیکستان

آریانا نیوز: سراج الدین حقانی دراین دیدار درمورد روابط این گروه و اوزبیکستان و حسن همسایه‌گی صحبت کرده است…

سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله گروه طالبان با بختیار سعیدوف وزیر خارجه اوزبیکستان دیدار کرده و گفته که آغاز پروژه‌های اقتصادی برای ثبات منطقه‌ی مهم است.

عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخله گروه طالبان روز چهارشنبه، 23 حوت، در صفحه اکس خود نوشته که سراج الدین حقانی دراین دیدار درمورد روابط این گروه و اوزبیکستان و حسن همسایه‌گی صحبت کرده است.

دو طرف روی مسایل کشوری، موارد مشترک فرهنگی و تاریخی و هم‌چنان پروژه های اقتصادی هردو کشور گفت‌گو کردند.

حقانی در مورد وضعیت امنیتی اطمینان داده و آغاز پروژه های اقتصادی را برای ثبات منطقه‌ای مهم خوانده است.

بیشتر بخوانید  پاسخ ملل متحد به درخواست طالبان برای اشتراک در نشست دوحه سه
همرسانی کنید!