وزارت امور داخله از دستگیری بیش از 2 هزار قاچاقبر در یک سال گذشته خبر داد

وزارت امور داخله از دستگیری بیش از 2 هزار قاچاقبر در یک سال گذشته خبر داد

آریانا نیوز: معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که در جریان یک سال گذشته بیش از 2 هزار قاچاقبر مواد مخدر در سراسر افغانستان بازداشت شده‌اند…

عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله که به بادغیس رفته می‌گوید که در این مدت، بیش از 43هزار کیلوگرام مواد مخدر از سراسر کشور کشف و ضبط شده‌است.

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت: تقریبا در جریان یک سال گذشته ما هفده صد عملیات را انجام داده‌ایم و در حدود تقریبا دو هزار قاچاقبر و کسانی که برای مواد مخدر کار می‌کردند را دستگیر کنیم.

او همچنین گفته که در یک سال گذشته حدود 84هزار معتاد مواد مخدر نیز به هدف تداوی از سراسر کشور جمع آوری شده‌اند.

بیشتر بخوانید  مساعدت مالی جاپان برای عرضه خدمات صحی به مردم افغانستان
همرسانی کنید!