18 حوت 1390 - همه اخبار

وزارت اقتصاد 40 درصد بودجه انکشافی اش را مصرف کرده است

وزارت اقتصاد 40 درصد بودجه انکشافی اش را مصرف کرده است

وزارت اقتصاد افغانستان می گوید، که در سال ” 1390″ بیش از 11 ملیون دالر بودجه انکشافی دارد، و 40 درصد این مقدار پول را مصرف کرده است.

وزارت اقتصاد در سال ” 1390 ” 6 پروژه انکشافی دارد.

از مهم ترین پروژه های این وزارت تدارکات مرکزی و استخدام مشاوران است.

سید عارف نظیف رییس طرح و توحید وزارت اقتصاد افغانستان به رادیو آزادی گفت که این وزارت در سال ” 1390 ” بیش از 11 ملیون دالر بودجه انکشافی دارد:

« وزارت اقتصاد در سال ” 1390 ” در مجموع 11.5 ملیون دالر بودجه انکشافی دارد، 4.5 ملیون دالر را که 40 درصد می شود، در نه ماه امسال مصرف کرده ایم.
پروژه استخدام مشاوران این وزارت مربوط به تقاضای وزارت خانه ها و اداره ها است که به چه تعداد مشاور نیاز دارند.

ما در مصرف بودجه انکشافی خود مشکل خاصی نداریم، صرف در بخش تدارکات مرکزی و استخدام مشاوران است که این هم مربوط به تقاضای وزارت ها می شود.»

اعمار تعمیر ریاست های اقتصاد در شماری از ولایت های افغانستان، ایجاد ساختمان ریاست پروژه سازی و ترمیم وزارت اقتصاد از پروژه های ساختمانی این وزارت در سال 1390 اند.

در حالی که وزارت اقتصاد یکی از وزارت های پالیسی ساز در افغانستان است، اما با آنهم میان گفته های وزارت مالیه و وزارت اقتصاد در مصرف بودجه انکشافی این وزارت فرق وجود دارند.

عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه مصرف بودجه انکشافی وزارت اقتصاد را چیز دیگر می گوید:

« وزارت اقتصاد افغانستان تا تاریخ شش حوت امسال 24.5 درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده است.»

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارندگی در پنج ولایت کشور

اما برخی از کارشناسان مسایل اقتصادی می گویند که کم و یا زیاد مصرف کردن بودجه انکشافی از سوی وزارت های پالیسی ساز تاثیر آنچنانی بر روند اقتصادی کشور ندارد.

سیف الدین سیحون استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل در مورد گفت:

« این که وزارت های پالیسی ساز بودجه های انکشافی  خود را مصرف کرده نمی توانند، تاثیرات عمیق و گسترده یی در حیات اقتصادی افغانستان نخواهد داشت، اما بیشتر وزارت های سکتوری که در بخش های احجام و اجرای فعالیت ها نقش دارند آنها هم این وظیفه را انجام نداده اند.»

آقای سیحون می گوید، به خاطر بارزسی دقیق از مصرف بودجه انکشافی وزارت های افغانستان باید یک مدیریت قوی ایجاد گردد.

وزارت اقتصاد مسوولیت پیشبرد کدام وظایف را دارد؟

رییس طرح و توحید وزارت اقتصاد در این مورد معلومات می دهد:

« وظیفه عمده وزارت اقتصاد انسجام و هماهنگی تمام فعالیت های اقتصادی در سطح کشور است که در این رابطه وزارت اقتصاد تمام پیشنهاد های وزارت خانه ها را جمع آوری، ارزیابی و اولویت بندی می کند و برای تمویل به وزارت مالیه می دهد، وظیفه دوم این وزارت بعد از منظوری این پروژه ها، نظارت از جریان تطبیق این پروژه ها است.»

آیا وزارت اقتصاد وظیفه هماهنگی فعالیت های اقتصادی در سراسر کشور را به شکل بهتر به پیش برده است؟

سیف الدین سیحون استاد اقتصاد پوهنتون کابل این سوال را پاسخ می دهد:

« از نظر تشکیلاتی و از نظر قانونی وزارت اقتصاد از آن وزارت موثری که در زمان قبل به نام وزارت پلان بود و تمام پروژه های انکشافی را وزارت پلان تطبیق می کرد، آن وظایف را وزارت اقتصاد امروز در سطح کشور ندارد.
در حال حاضر وزارت اقتصاد توان تطبیق و توان انسجام این پروژه ها را همراه با وزارت های دیگر ندارد، به دلیل این که وزارت اقتصاد فاقد چنین انسجام تشکیلاتی است.»

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی صلیب سرخ از وضعیت بشری در افغانستان

به اساس گزارش ها، وزارت پلان افغانستان پس از سقوط طالبان و ایجاد حکومت موقت به وزارت های پلان و بازسازی تقسیم شد.

گزارش ها می رسانند که این دو وزارت به خاطر جنجال هایی که بالای وظایف شان داشتند، به اساس فرمان رییس جمهور کرزی در سال 1384 با هم مدغم شدند و  وزارتی به نام اقتصاد تشکیل شد.

همرسانی کنید!