24 ثور 1396 - همه اخبار

ورکشاپ آگاهی دهی از سازمان تجارت جهانی برگزارشد

ورکشاپ

آریانا نیوز: به قصد آگاهی دهی از سازمان تجارت جهانی، ورکشاپی توسط وزارت زراعت راه اندازی شد.

در این ورکشاپ محترم عبدالقدیر جواد معین مالی و  اداری وزارت زراعت، تعدادی از روساء، مشاورین، کارمندان سکتور زراعت و  نماینده سازمان تجارت جهانی اشتراک داشتند.

سازمان تجارت جهانی در 1995 به منظور سهولت در تجارت ایجاد شده و افغانستان سال گذشته میلادی عضویت آن را بدست آورد.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارندگی در 21 ولایت کشور
همرسانی کنید!