1 حوت 1395 - همه اخبار

ورود رییس جمهور غنی به کابل

ورود رییس جمهور غنی به کابل

آریانا نیوز: رییس جمهور کشورمان پس از اشتراک در کنفرانس امنیتی در جرمنی، پیش از چاشت امروز یکشنبه به وطن بازگشت.

رییس جمهور کشور دیروز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با داکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.

در این دیدار هر دو جانب در مورد گسترش همکاری ها میان دو کشور در عرصه های امنیتی، اقتصادی، تنظیم امور سرحدی، مسایل منطقوی به شمول مبارزه با تروریزم، کنفرانس همکاری های منطقوی و بسته پیشنهادی حکومت افغانستان به ایران بحث و تبادل نظر کردند.

رییس جمهور در مورد خط آهن که چین را از طریق افغانستان به ایران وصل می کند و همچنان اتصال کشور های آسیای میانه از طریق افغانستان و احیای راه ابریشم صحبت کرد.

در این دیدار قرار بر آن شد تا در بارۀ بسته پیشنهادی افغانستان، حکومت ایران نظریات خود را شریک سازد و پس از آن در این رابطه گفتگوها آغاز شود.

رییس جمهور غنی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با لخضر ابراهیمی نماینده اسبق سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز دیدار کرد.

در این دیدار هر دو جانب روی مسایل افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر کردند و رییس جمهور غنی، آقای ابراهیمی را دوست و همکار خوب افغانستان خواند.

همچنان رییس جمهور غنی با بنعلی یلدریم صدراعظم ترکیه نیز دیدار نمود و در این دیدار هر دو جانب روی گسترش مناسبات و همکاری های مزید میان افغانستان و ترکیه بحث و تبادل نظر کردند.

به همین ترتیب در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، در حضورداشت رییس جمهور غنی توافقتنامه اشتراک و توسعه میان افغانستان و اتحادیه اروپا توسط اکلیل حکیمی وزیر مالیه و خانم فیدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی و معاون اتحادیه اروپا به امضا رسید.

بیشتر بخوانید  درخواست شماری از فعالان زن از سامان ملل و جامعه جهانی برای محاکمه طالبان

این توافقنامه، همکاری اتحاديه اروپا را با افغانستان رسماً تعریف نموده و اساس ایجاد ارتباط متقابل و مؤثر را در زمینه های حاکمیت قانون، صحت، انکشاف دهات، معارف، ساینس و تکنالوژی، مبارزه با فساد، پولشويى، جلوگیری از تامین مالی تروریزم، جنایات سازمان یافته و مواد مخدر فراهم می سازد.

همرسانی کنید!