اظهارات والی پیشین ننگرهار درباره نقش پاکستان در تشکیل گروه تروریستی داعش

اظهارات والی پیشین ننگرهار درباره نقش پاکستان در تشکیل گروه تروریستی داعش

آریانا نیوز: وزیر پیشین سرحدات و قبایل و والی پیشین ننگرهار می‌گوید که شاخه داعش خراسان را پاکستان ایجاد کرده است…

گلاب منگل، والی ننگرهار در نظام جمهوری می‌گوید که شاخه خراسان داعش را پاکستان ایجاد کرده است.

وی گفت که گروه داعش ابتدا توسط استخبارات پاکستان تحت نام گروه لشکر اسلام در نزدیکی خط دیورند ایجاد شد که توسط منگل باغ رهبری می‌شد و بعداً همین گروه در ولایت ننگرهار خود را به عنوان داعش معرفی کرد.

گلاب منگل همچنین گفته که با شروع فصل بهار آینده، جنبش طالبان پاکستان حملات خود را در پاکستان افزایش خواهند داد.

منگل پاکستان را متهم کرد که با تعلیم و تجهیز تروریست ها اهداف استراتیژیک خود را دنبال می کند و مشکلات کنونی پاکستان را نتیجه سیاست های نادرست این کشور دانست.

گفتنی است پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان میزان حملات تروریستی نیز در کشور افزایش یافته است و مسوولیت اکثریت این حملات را نیز گروه داعش بر عهده گرفته است.

بیشتر بخوانید  اظهارات سخنگوی طالبان درباره فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان
همرسانی کنید!