2 میزان 1393 - همه اخبار

وابستگی مردم کشور ما به خارجی ها

وابستگی مردم کشور ما به خارجی ها

 

مردم افغانستان دو دسته اند یک دسته کارگران، کارمندان و پیمانکاران سرمایه گذاران خارجی در افغانستان هستند و دسته دیگر بازرگانان و تجار و سرمایه گذاران داخلی هستند که گام به گام از الگوی خارجی در افغانستان پیروی می کنند.

 

مثل تایید شده و به اثبات رسیده ای هست که می گوید کشورهای پر تنش، پر چالش و جنگزده که عموما جزو کشورهای درحال توسعه و یا توسعه نیافته جهان سومی محسوب می گردند فرصت غنیمت پول پارو کردن و قبضه بازار داخلی هستند.

 

افغانستان با تمام ناامنی، تمام بی ثباتی و تمام فقر فرهنگی خود که سالهای سال گریبانگیرش شده فرصت مغتنم و ارزشمندی برای سرمایه گذاری های خرد و کلان و جزیی و کلی در تمام عرصه های کشاورزی، صنعت، ورزش، هنر و داد و ستد منطقه ای و بین المللی دارد لیکن…

 

لیکن تلفات بیشمار و رو به ازدیاد نیروهای خارجی در افغانستان اعم از مستشار و کارمند حقوق بشر و کارمند موسسه ماین پاکی و سرباز و بازرگانش، آنان را بسمت برون رفت از گرداب افغانستان سوق داده است به گونه ای که مردم ملکی نیز با پروژه های نیمه تمام مانده اند.

 

مردم افغانستان دو دسته اند یک دسته کارگران، کارمندان و پیمانکاران سرمایه گذاران خارجی در افغانستان هستند که با خروج آنان از کشور و عدت به مبدأشان، این دسته نیز بیکار و روانه کشورهای همسایه یا اروپایی می شوند یا به مخالفان مسلح روی می آورند.

 

دسته دیگر بازرگانان و تجار و سرمایه گذاران داخلی هستند که گام به گام از الگوی خارجی در افغانستان پیروی می کنند و عدم مطابقت با آنان را به مثابه شکست در عرصه تولید و صنعت کشور می دانند بنابراین سرمایه های خود را به خارج از مرز انتقال می دهند.

بیشتر بخوانید  ذبیح‌الله مجاهد: امریکا حامی اصلی داعش است

 

همواره روی انتقاد و اعتراض و تشویق به سمت سرمایه گذاران خارجی بوده است درحالی که آنان در طول یک دهه گذشته از مالیات های وضع نشده، گمرک و بازار مصرف گرای کابل به اندازه کافی سود برده اند و دیگر نیازی به ماندن در قلب آسیا احساس نمی کنند.

 

علیرغم خارجی ها، داخلی ها فرصت های بسیاری برای به چرخش درآوردن و به گردش انداختن صنعت و کشاورزی و هنر و آموزش و پرورش و ورزش و مبادلات منطقه ای دارند و بر اینان فرض است که ارز از مرز خارج نکنند و به تولید اشتغال و اقتصاد بپردازند.

 

تاریخ گواه است که افغانستان فرصت ساز و مردم فرصت سوز بوده اند، تاریخ گواه است که ما همواره آنچه خود می توانسته ایم از بیگانه می خواسته ایم، تاریخ گواه است که همدلی و وحدت این ملت و این دولت می تواند افغانستان را وارد بازارهای بین المللی نماید.

همرسانی کنید!