14 قوس 1390 - همه اخبار

هنوز هم در افغانستان پدیده شوم فساد اداری جریان دارد

هنوز هم در افغانستان پدیده شوم فساد اداری جریان دارد

روزدوشنبه برنامه ای تحت عنوان مسابقه رسامی دانش آموزان برای مبازه علیه فساد اداری در تالار خدمات ملکی افغانستان در شهر کابل آغاز شد.

در این مسابقه به تعداد دوصد از تن از دانش آموزان و تعداد از استادان چهار مکتب شهر کابل اشتراک کرده بودند.

عبدالرزاق زلالی معین مالی و اداری اداره مبارزه علیه فساد اداری افغانستان در این مراسم گفت: نسل جوان و دانش آموزان در آینده نقش ارزنده را در ساختار نظام ملی و بین المللی افغانستان بازی خواهند کرد بنا براین برگزاری برنامه امروز به منظور رشد دانش آموزان و سوق دادن آنان به سوی درس خواندن می باشد.

وی افزود: اداره مبارزه علیه فساد اداری افغانستان در زمینه کاهش فساد اداری با جدیت مبارزه کرد ه وبرنامه های ملی وهمگانی را در راستا به پیش گرفته تا در جامعه امروزی این کشور نهادینه شود.

وی تصریح کرد: مردم افغانستان همه باید بدانند که رسالت ملی و دینی ما در برابر فساد اداری، مقاومت و مبارزه جدی علیه این پدیده شوم است تا این پدیده سرطانی که نظام کنونی افغانسناان را صدمه زده، بکلی از بین برده شود.

وی اضافه کرد: اشتراک نسل جدید در پروسه ملی مبارزه علیه فساد اداری تجدید و میثاق عهد پیمان هدفمند و آگاه برای آنان است تا مسئولیت های تاریخی شان را در آینده انجام دهند.

وی گفت: در افغانستان جنگ، مرض های گوناگون و پدیده شوم فساد اداری جریان دارد، ما متاسفانه به دلیل وجود فساد اداری در افغانستان هنوزهم به پیشرفت چشم گیری نرسیده ایم.

به گفته این مقام مسئول، در جها ن امروز کشورهای پیش رفته از طریق تعلیم وتربیه سالم به جای رسیده اند ودر افغانستان درسال 1381 کمتر از یک میلیون دانش آموز به مکاتب می رفتند وحال خوشبختانه بیش از 8 میلیون دانش آموز مصروف فراگرفتن آموزش در مکاتب هستند و تا سال 2020هیچ دانش آموز این کشور بی سواد نخواهد بود.

بیشتر بخوانید  واکنش رحمت‌الله نبیل به سخنان رهبر طالبان درباره مجازات زنان در افغانستان
همرسانی کنید!