19 جدی 1393 - همه اخبار

هشدار شورای علما شهرکابل به حکومت

هشدار شورای علما شهرکابل به حکومت

 

مسوولان شورای علمای شهرکابل هشدار می دهندکه اگر به زودی نشرات تلویزیون های خصوصی در افغانستان اصلاح نشوند، در عکس العمل به آن، حرکات مدنی را در سراسر کشور راه اندازی خواهند کرد.

 

مولوی عبدالبصیر حقانی رییس این شورا روز گذشته از رییس جمهور،رییس اجرایی و وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا در جهت جلوگیری از نشرات مبتذل برخی از رسانه ها اقدام کنند.

 

به گفته آقای حقانی، برخی از رسانه ها بخصوص تلویزیون های خصوصی، با نشرسریال های هندی، ترکی ودیگر برنامه های منحرف کننده، اخلاق جوانان افغان را فاسد ساخته وخشونت و بی نظمی را در افغانستان، ترویج می دهند:

 

” خواست از وزارت اطلاعات و فرهنگ، ریاست جمهوری، رییس اجرایی و تمام مقامات که دراین بخش کار می کنند اینست که آن سریال های که مبتذل است، اخلاق جوانان را از بین می برد، تروریزم را حمایت می کند، خشونت علیه زن و اطفال را ترویج می دهد، جداً آنها را باید متوقف کنند، اگر مسوولان به این صدای ما لبیک نگویند، در ولایات و شهرکابل حرکات مدنی را آغاز خواهیم کرد. ”

 

آقای حقانی همچنان گفت که به همین منظور روزچهارشنبه شش صد تن ازعلمای دینی افغان گردهم جمع شدند و برضرورت اصلاح نشرات تلویزیون های خصوصی، تاکید کردند.

 

هم اکنون حدود شصت تلویزیون خصوصی، 150 رادیو و صدها رسانه چاپی در سراسر افغانستان، فعالیت دارند.

 

دراین حال شماری ازباشنده گان کابل نیز تاکید دارند که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید نشرات تلویزیون های خصوصی را به طور دقیق بررسی کند.

بیشتر بخوانید  رییس سازمان صحی جهان از اعزام 17 تیم امدادی به مناطق سیلاب‌زده بغلان خبر داد

 

نور آقا قریشی یکی از باشنده گان شهرکابل ازمسوولان تلویزیون های خصوصی خواست تا بجای سریال های خارجی، برنامه های تعلیمی را نشر کنند:

 

” اصلاً برنامه های که به درد بخور جامعه است آن تعلیمی می باشد، در شرایط کنونی نشر برنامه های تعلمی، ورزشی و ذهنی نیاز اساسی ما است. ”

 

درعین حال خیبر یکی دیگراز باشندهای کابل میگوید که نشرات برخی از تلویزیون های خصوصی، منحرف کننده است:

 

” تلویزیون های که فعلاً درافغانستان استند متاسفانه خارج از چوکات نشرات دارند، باید برنامه های آموزشی، حرفه یی و مسلکی پخش شود و باید نسل جوان را یاد بدهندکه چگونه با افراد اجتماعی، فامیل خود برخورد کنند و چگونه به بزرگان احترام کنند و اینکه بزرگان چگونه به کوچک ها شفقت بکنند. ”

 

این باشنده گان کابل هم چنان گفتند که مسوولان تلویزیون ها مسوولیت مهمی را درقبال جامعه به دوش دارند و باید آنرا صادقانه انجام بدهند.

 

گفته می شودکه بسیاری از تلویزیون های خصوصی درافغانستان بخاطر به دست آوردن عواید مورد نیاز شان، به نشرسریال های خارجی می پردازند.

 

دراین حال، مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیزتاییدمی کنند که نشرات برخی از رسانه ها درکشور ُپر ازمشکلات است.

 

جلال نورانی مشاور این وزارت گفت، درسیزده سال گذشته بیش از بیست مورد تخطی رسانه های خصوصی را شناسایی و به لوی څارنوالی راجع کرده اند:

 

” این روحانیون که همچون اعتراض را کرده اند، حق به جانب استند، بخاطر که واقعاً بعضاً آهنگ ها و سریال های نشر می شوند که مشکلات خود را می داشته باشند، دادن جواز فعالیت به تلویزون ها کار وزارت اطلاعات و فرهنگ است، اما وقتیکی یک تخطی صورت می گیرد، ارتکاب یک جرم است، بنا براین قضاوت در مورد جرم جای و محل دیگری از خود دارد که لوی څارنوالی و محضر قضا است. ”

بیشتر بخوانید  جزییات دیدار سرپرست وزارت خارجه با هیئت سازمان ملل در کابل

 

خواستیم، دراین مورد از اقدامات لوی څارنوالی افغانستان نیز باخبر شویم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق به این کار نشدیم.

 

دراین حال شماری از روان شناسان افغان نیز تاکید دارند که نشرات تلویزیون های خصوصی درکشورباید اصلاح شود.

 

به باورآنان، جوانان و نوجوانان ازجمله افراد اند که زود ترتحت تاثیر فرهنگ های بیگانه قرار می گیرند، بناً نیازاست تا تلویزیون های خصوصی بجای سریال های خارجی، بیشتر به تهیه و پخش برنامه های آموزشی، توجه کنند.

همرسانی کنید!