هشدار جريان هاى سياسى کشور: مانع برگزاری انتخابات مى شويم!

هشدار جريان هاى سياسى کشور: مانع برگزاری انتخابات مى شويم!

آریانا نیوز: سران احزاب و ایتلاف هاى سياسى در کشور، پروسۀ ثبت نام رای دهنده گان را ناقص، زمينه ساز تقلب و بحران آفرين خوانده، خواستار ثبت نام مجدد با استفاده از تکنالوژى بايومتريک شدند…

سران احزاب و ایتلاف هاى سياسی، طی نشستی که در کابل داشتند، پلانی را به منظور برگزاری انتخابات شفاف و تغيير نظام از رای واحد غيرقابل انتقال (SNTV) به نظام چند بُعدی (MDR)، به حکومت و کميسيون مستقل انتخابات پيشنهاد کردند.
در اين نشست مشترک، شماری از سران جريان هاى سياسى، از جمله صلاح ‌الدين ربانی ریيس حزب جمعيت اسلامی، گلبدين حکمتيار رهبر حزب اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، محمد يونس قانونی نماينده جبهۀ حراست و ثبات، باتور دوستم سرپرست حزب جنبش ملی، سيد حامد گيلانی رهبر حزب محاذ ملی، انوارالحق احدی ریيس جبهه ملی نوين افغانستان، اسدالله سعادتی نماينده حزب وحدت اسلامی افغانستان، و ضراراحمد مقبل نماينده حامد کرزی اشتراک داشتند.
در پلان پيشنهادی آنان آمده است: ما احزاب، جريان های سياسی و شخصيت ‌های ملی، روند کنونی ثبت نام را که به دليل عدم محاسبه دقيق و برخورد غير تخصصی با اين پروسه، حکومت و کميسيون مستقل انتخابات، وقت گرانبهای مردم افغانستان را به هدر داده و مليون‌ها دالر هزينه کرده اند- ناقص، فسادزا، زمينه ساز تقلب و بحران آفرين می‌دانيم.
اين احزاب سياسی، از حکومت و کميسيون مستقل انتخابات خواستند که برای برگزاری انتخابات شفاف، بدون تقلب و قابل قبول برای همه طرف‌های سياسی، هرچه عاجل اين پروسۀ ثبت نام راي دهنده گان که نمی‌تواند جلو تقلب را بگيرد، باطل اعلان شود و ثبت نام مجدد، با استفاده از تکنالوژی بايومتريک آغاز گردد.
در بخشى ديگر پلان، با تاکيد به تغيير نظام از رای واحد غير قابل انتقال (SNTV) به نظام چند بُعدی (MDR)، گفته اند که در نظام انتخاباتی چند بعدی، برای تمامی باشنده گان افغانستان اعم از مهاجرين، بيجا شده گان داخلی و کسانی که در مناطق نا امن به سر می‌برند، زمينۀ استفاده از حق رای شان فراهم است و هر فرد واجد شرايط ، می‌تواند در نزديک ترين حوزه انتخاباتی رای خويش را به کار گيرد.
سران اين جريان ها، در پلان يادشده، نظارت احزاب و نهاد‌های بی‌طرف مدنی بر تمام پروسه‌های انتخابات را تاثيرگذار خوانده و گفته اند: ما احزاب، جريان‌های سياسی و شخصيت های ملی، يک بار ديگر تاکيد می‌کنيم که از طريق ايجاد اتاق نظارت احزاب سياسی و نهادهای بی‌طرف مدنی، زمينۀ نظارت و اشرافِ تاثيرگذارِ احزاب سياسی برتمامی پروسه‌های انتخابات فراهم شود؛ و هيچ تصميم و اقدام کميسيون‌های انتخاباتی، به دور از نظارت و اشراف احزاب انجام نگيرد.
سران احزاب و ایتلاف هاى سياسى هشدار مى دهند: در صورتی که حکومت، کميسيون مستقل انتخابات و جامعۀ جهانی به خواست‌‌های معقول و برحق آنان تمکين نکنند و اين پروسۀ معيوب و بحران‌زا را همچنان پيش ببرند، ما تمام گزينه‌ها را قابل بحث دانسته و از همه امکانات مان برای جلوگيری از اجرای آن که به صورت قطع برای افغانستان بحران آفرين است، استفاده می‌کنيم.

بیشتر بخوانید  وزیر شهرسازی در قضیه خلیل‌الله فیروزی مقصر است
همرسانی کنید!