اعلام هزینه برق وارداتی از کشورهای همسایه به افغانستان از سوی شرکت برشنا

اعلام هزینه برق وارداتی از کشورهای همسایه به افغانستان از سوی شرکت برشنا

آریانا نیوز: رییس شرکت برشنا، گفته که این شرکت از کشورهای تاجکستان، اوزبیکستان و ایران برق وارد کرده‌است…

عبدالرحمان رحمانی رییس شرکت برشنا می‌گوید که این شرکت در یک سال حدود 260 ملیون دالر از کشورهای همسایه برق خریداری کرده‌است.

رییس شرکت برشنا، گفته که این شرکت از کشورهای تاجکستان، اوزبیکستان و ایران برق وارد کرده‌است.

به گفته او، شرکت برشنا تنها به تاجکستان در سال 2022، 96 ملیون دالر بابت خرید برق پرداخته کرده‌است.

او افزوده که در سال گذشته برای خریداری برق از اوزبیکستان و ایران هم 94 و 92 ملیون دالر هزینه خرید برق، پرداخت کرده‌است.

رحمانی افزوده که شرکت برشنا 22.3 ملیون افغانی به شرکت‌های داخلی تولید برق نیز پرداخت کرده‌است.

این در حالی است که افغانستان بیش از 70 فیصد برق خود را از طریق واردات از کشورهای همسایه تامین می‌کند.

بیشتر بخوانید  هشدار شرکت برشنا به قرضدارانش: به سارنوالی معرفی خواهید شد
همرسانی کنید!