ابراز نگرانی سازمان صحی جهان از وضعیت دشوار زلزله زدگان در هرات

ابراز نگرانی سازمان صحی جهان از وضعیت دشوار زلزله زدگان در هرات

آریانا نیوز: نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان می‌گوید که زلزله زدگان هرات در وضعیت دشوار ناشی از سرمای زمستان، بدون امکانات شب و روز خود را می‌گذرانند…

لو داپنگ نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان می‌گوید که دو تا سه هزار زلزله زده در هرات هنوز هم در زیر خیمه‌ها زنده گی می‌کنند.

او در شهر توکیو پایتخت جاپان به ان اچ دی گفته که زلزله زدگان هرات در وضعیت دشوار ناشی از سرمای زمستان، بدون امکانات شب و روز خود را می‌گذرانند.

لوداپینگ همچنین گفته که مهاجرین افغانستان اخراج شده از پاکستان نیز در زیر خیمه‌ها در یک وضعیت دشوار زنده گی می‌کنند.

او گفته که وضعیت زنده گی آسیب دیدگان زلزله و نیز مهاجرین اخراج شده از پاکستان در سرمای زمستان، خطر ابتلای آنان به بیماری‌های تنفسی را افزایش داده است.

لو داپنگ خواستار همکاری کشورها در زمینه ارایه دوا و تجهیزات طبی به افغانستان شده است.

بیشتر بخوانید  طالبان در هرات: سکوت در برابر نقض حریم هوایی
همرسانی کنید!