نگرانی‌ها از افزایش موارد نقض حقوق بشر در افغانستان

نگرانی‌ها از افزایش موارد نقض حقوق بشر در افغانستان

آریانا نیوز: ولکر تُرک، کمیشنر عالی حقوق بشر با اشاره به ممنوعیت آموزش دختران در مورد وضعیت حقوق بشری تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرد…

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر بار دیگر در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرد.

ولکر تُرک در سخنرانی خود در ۵۵ مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که نقض سیستماتیک حقوق بشر خاصتاً حقوق زنان و دختران در افغانستان اسفناک است.

آقای تُرک با اشاره به ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، به حاشیه راندن زنان در تمام عرصه های زندگی از جمله کار و رفت و آمد آزادانه آنها گفت که دفاع از حقوق زنان و دختران افغان باید در راس اهداف همه طرف هایی باشد که در افغانستان یا برای افغانستان کار می کنند.

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر همچنین به محدودیت آزادی های فردی از جمله آزادی بیان، بازداشت های فراقانونی فعالان و خبرنگاران و اعدام ها در محضر عام اشاره کرد و خواستار توقف آن شد.

او از اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان هم ابراز نگرانی کرد و گفت که اخراج شده ها با احتمال بازداشت در افغانستان رو به رو اند.

بیشتر بخوانید  تاکید رییس جمهور پیشین بر پایان محدودیت ها علیه دختران و زنان در افغانستان
همرسانی کنید!