نگرانی طالبان از افزایش رقابت منفی در ادارات امارتی

نگرانی طالبان از افزایش رقابت منفی در ادارات امارتی

آریانا نیوز: مولوی نور الحق انور رییس عمومی اداره امور گروه طالبان از افزایش رقابت منفی میان خودی‌‌شان ابراز نگرانی کرده است…

مولوی نور الحق انور رییس عمومی اداره امور گروه طالبان در جلسه اداری این اداره گفته که به منظور خدمت بهتر به مردم باید از دانش و ظرفیت خود استفاده کرده و از رقابت ناسالم دست برداریم.

او گفته اکنون به‌ جای رقابت ناسالم در ادارات امارتی رقابت سالم و حس خدمت به مردم با گذشت هر روز تقویت می‌گردد و امور نظام بسوی خوبی و پیشرفت روان است.

در این در حالی است که‌ سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله گروه طالبان هم هفته گذشته از انحصار قدرت انتقاد کرده و گفته بود که نظام را نباید به یک مدرسه منحصر کنیم.

با تسلط گروه طالبان تمام وزارت‌خانه‌ها، ولایات و ریاست‌های خورد و بزرگ همه توسط مولوی‌های فاقد دانش مسلکی اداره می‌شوند.

بیشتر بخوانید  هفت شبه نظامی طالبان دستگیر شدند
همرسانی کنید!