ابراز نگرانی دیدبان حقوق بشر از افزایش خشونت ها بالای زنان در افغانستان

ابراز نگرانی دیدبان حقوق بشر از افزایش خشونت ها بالای زنان در افغانستان

آریانا نیوز: دیدبان حقوق بشر می گوید که خشونت‌ علیه زنان در افغانستان در دو سال گذشته به گونه چشمگیر افزایش یافته است…

هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر می‌گوید، هرچند آمار دقیق از میزان خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در افغانستان وجود ندارد، اما به گفته اش، میزان خشونت علیه زنان بلند رفته.

او با اشاره به انحلال وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیشتر گفت:

“اکنون همه این‌ها ناراحت کننده و اشتباه است و همچنین غیر قانونی است، زیرا افغانستان در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را تصویب کرد و بر اساس آن کنوانسیون، زنان حق دارند در برابر خشونت محافظت شوند. این یکی از راه‌های است که طالبان قوانین بین‌المللی و حقوق زنان و دختران را زیر پا می‌گذارند.”

هرچند حکومت طالبان ادعا می‌کند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، وضع ممنوعیت بر آموزش، تحصیل و کار بسیاری از دختران و زنان و محدود شدن گشت و گذار شان با انتقاد های گسترده داخلی و بین المللی به همراه شده است.

بیشتر بخوانید  هشدار کمیته بین المللی نجات درباره وضعیت وخیم پناهجویان اخراج شده از پاکستان
همرسانی کنید!