نگرانی باشنده گان بلخ از سوءاستفاده های گروه‌های مافیایی

پلیت 314

آریانا نیوز: پولیس افرادی را که با وسایط که شمارۀپلیت آن۳۱۴ است، تلاشی نمی‌کند و اگر جلو چنین تقلب گرفته نشود، ممکن سوء استفاده را برای گروه‌های مافیایی بیشتر می سازد.

آنها می‌گویند که این پلیت‌ها در وسایط اقارب اعضای شورای ولایتی نصب شده است و از آن، افراد و گروه‌های مافیایی نیز سوء استفاده می کنند.

به گفتۀ برخی باشنده گان بلخ، پولیس افرادی را که با وسایط که شمارۀپلیت آن۳۱۴ است،، تلاشی نمی‌کند و آنان نگرانی دارند که اگر جلو چنین تقلب گرفته نشود، ممکن سوء استفاده را برای گروه‌های مافیایی بیشتر سازد.

وحید اوریا، یک باشندۀ بلخ، به صدای امریکا گفت موترهای شیشه سیاه با پلیت‌های ۳۱۴ بدون تلاشی پولیس و ترافیک می‌توانند در شهر تردد نمایند.

بیشتر بخوانید  انتقاد شدید صدراعظم پاکستان از بی‌تفاوتی طالبان در برابر حملات تی‌تی‌پی
همرسانی کنید!