افزایش نگرانی ها از خطرات ناشی از آلوده گی شدید هوا در کابل

افزایش نگرانی ها از خطرات ناشی از آلوده گی شدید هوا در کابل

آریانا نیوز: استاد پوهنتون پولی‌تخنیک، گفت: آلوده‌گی هوا خاصتاً در پایتخت به بالاترین حد خود رسیده است کابل تا سرحد آلوده‌ترین پایتخت جهان رسیده است…

استادان و اشتراک کننده گان در سمینار بررسی محیط زیست در افغانستان، مشکلات و راه‌های حل آن می‌گویند که آلوده گی هوا در پایتخت نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است.

استادان در این سمینار که از سوی اکادمی علوم برگزار شده بود، می‌گویند که شهر کابل آلوده‌ترین پایتخت در میان کشورهای جهان است.

اسدالله رضایی، استاد پوهنتون پولی‌تخنیک، گفت: آلوده‌گی هوا خاصتاً در پایتخت به بالاترین حد خود رسیده است کابل تا سرحد آلوده‌ترین پایتخت جهان رسیده است.

درهمین حال، اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان می‌گوید که امسال آلوده گی هوا نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

مسوولان این اداره می‌گویند که بسیاری منابع آلوده‌کننده هوا، فلترهای تصفیه دود نصب کرده‌اند.

سید قیوم هاشمی، کارشناس ریاست کنترول و تفتیش اداره ملی حفاظت محیط زیست، گفت: ارقام ما نشان دهنده این است که میزان آلوده‌گی هوا به شکل عمومی نسبت به سال‌های قبل کمتر است.

همزمان با این، شماری از باشنده گان کابل نیز نگران آلوده گی هوا استند.

داکتران می‌گویند که آلوده گی هوا مریضی‌های زیادی خاصتاً مریضی‌های تنفسی، سرطان خون به میان می‌آورد.

مسوولان اداره ملی حفاظت محیط زیست در حکومت طالبان، ترانسپورت غیرمعیاری، سوخت غیرمعیاری خاصتاً زغال‌سنگ و خامه بودن سَرک‌ها را از عاملان اصلی آلوده گی هوا در پایتخت می‌دانند.

بیشتر بخوانید  گزارش‌ها: ادعای طالبان درباره نابودسازی داعش بی‌اساس است!
همرسانی کنید!