نکاح اجباری یک زن شوهر دار در ولایت سمنگان

تجاوز

آریانا نیوز: قوماندان پولیس محلی در ولایت سمنگان یک زن شوهردار را به نکاح سربازش درآورد…

صالح محمد باشنده ولسوالی دره صوف پاین ولایت سمنگان است میگوید: حدودآ یک سال قبل برادرم نور محمد را با دختری بنام بی بی خماری بنت امام قل که باشنده منطقه حسنتال ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بود نامزاد ساختیم و محفل شرینی خوری وی را نیز سپری نمودیم و در اخیر همین محفل شرینی خوری رسم نکاح یا حجابت القبول را نیز بجا آوردیم اما سه ماه بعد از مراسم نامزادی برادرم، امام قل خسر برادرم بنابر فشار های مالیاتی از سوی قوماندان حسن یکی از قوماندانان پولیس محلی در منطقه حسنتال ولایت بغلان همراه با نامزاد برادرم به ولسوالی دره صوف رفتند اما در ولسوالی دره صوف پاین قوماندان الماس یکی از قوماندانان محلی حاکم در آنجا خانم برادرم را به بزور و جبر به نکاح یاسین نام بادی گارد خود در آورده است.

صالح محمد میگوید که بعد از آنکه ما اطلاع دریافت کردیم که این قوماندان محلی بی بی خماری که قبلا با برادرم نکاح وی صورت گرفته بود به عقد نکاح یکی از بادیگارد هایش در آورده است ما به مقام ولایت و قوماندانی امنیه ولایت سمنگان عارض شدیم ولی تا کنون صدای ما شنیده نشده است.

وی همچنان میگوید از اینکه در موضوع نامزادی برادرم با این دختر من وساطت کرده بودم امروز انگشت انتقاد همه خانواده و دیگر دوستان به طرف من است و همه عضای خانواده مرا میگوید که وقتی خودت برادرت را نامزاد ساختی حالا رفته عزت خانواده خود را از چنگال این افراد زورمند نجات بده اما از اینکه من یک انسان غریب و بیچاره هستم به هر دری که رفتم صدای من شنیده نشد و حتی رفتن من به ولسوالی دره صوف هم نا ممکن است زیرا اگر به ولسوالی بروم مرا قوماندان الماس میکشد، در مورد عارض شدن به مقامات ولایت سمنگان صالح محمد میگوید که تا کنون چندین ورقه عرض کردم حتی بالای قوماندان الماس جلب پولیس هم گرفته شده است ولی آمر امنیت قوماندانی امنیه پولیس ولایت سمنگان میگوید که بازداشت قوماندان الماس و یا افرادش از توانایی وی بیرون است و نمیتواند که وی را بازداشت نماید.

بیشتر بخوانید  هواداران دوستم در سمنگان آشوب به پا کردند

نور محمد که نامزاد نکاح شده بی بی خماری میباشد میگوید: خانمم همین اکنون هم با وی در تماس است و همیشه از وی میخواهد که هرچه زودتر وی را از این بدبختی نجات بدهد در غیر آن دست به خودکشی میزند.

عبدالطیف ابراهیمی والی ولایت سمنگان در این مورد میگوید: این قضه آنچنان هم نیست که صالح محمد میگوید ولی بخاطر حل قضیه مذکور، دوسیه این معترضین به محکمه ولسوالی قرار دارد و از سوی هم من به قوماندانی پولیس ولایت سمنگان نیز هدایت داده ام تا این افراد را بازداشت نموده و دوسیه آنها را از طریق محکمه مراحل نمایند.

خلیل یکی از باشندگان دیگری ولایت سمنگان است که در مورد قضیه نکاح اجباری بی بی خماری میگوید: این تنها قضیه ی نیست که قوماندان پولیس محلی در ولسوالی دره صوف پاین بنام قوماندان الماس دست به چنین یک جنایتی زده است، بلکه جنایاتی دیگری چون بازداشت های غیر قانونی برای گرفتن پول از مردم عام، ویران ساختن خانه های مردم، و جمع آوری عشر و زکات از باشندگان این ولسوالی نیز متهم است، اما شخص قوماندان الماس از سوی گروها و یا تنظیم های قوی در مرکز مورد حمایت آنها قرار دارد که حتی، پولیس ولایت سمنگان نیز از بازداشت وی عاجز میباشد.

همرسانی کنید!