نوریه؛ زنی که توسط شوهرش فروخته شد!

جنسی

آریانا نیوز: نوریه می گوید شوهرش بزور و جبر از سالها به اینطرف وی مجبور می ساخت تا با مردی دیگر همبستر شود…

انجنیر نوریه کارمند ریاست سارنوالی استیناف زون شمال در ولایت بلخ است که به جرم فرار از منزل از ده روز به اینطرف بدون حکم دادگاه در توقف بسر می برد.

انجنیر نوریه کارمند ریاست سارنوالی استیناف زون شمال در ولایت بلخ گفت: درحالیکه من از منزل فرار نکرده ام بلکه شوهرم مرا در بدل ۱۷ هزار دالر امریکایی برای محمد سرور مدیر پلان شاروالی مزارشریف به فروش رسانیده بود و همزمان بزور و جبر از سالها به اینطرف مرا مجبور می ساخت تا با سرور نام همبستر شوم و همین دلیل بوده که بارها من همسایه های خانه خود را در مورد کارهای غیر اخلاقی شوهرم باخبر ساخته ام و حتی حوزه دوم امنیتی پولیس نیز از این ماجرا بخوبی در جریان میباشد.

به گفته خانم نوریه: بنابر ظلم و خواهشات غیر اخلاقی این دو وی چندی پیش به کابل رفته و با عارض شدن به لوی سارنوالی افغانستان خواهان بازداشت شوهرش شده و پس از آن لوی سارنوالی با ارسال جلب بازداشت شوهر نوریه توسط ایمیل به شهر مزار شریف نه تنها دو شوهرش بازداشت نشدند، بلکه برعکس زمانیکه خانم نوریه به مزار شریف به خانه خود دیدن فرزندان خود میرود بنابر عارض شدن شوهرش به جرم فرار از منزل که گویا خانم نوریه همراه با یکی از کامندان دفتر خارجی از منزل فرار کرده است در حالیکه بعد از تحقیق ثابت گردیده است که آن کارمند دفتر خارجی نه تنها با این زن فرار نکرده بوده بلکه در وظیفه خود در مزار شریف همیشه حاضر بوده است.

بیشتر بخوانید  گزارش‌ها: ادعای طالبان درباره نابودسازی داعش بی‌اساس است!

خانم نوریه در ادامه صحبت هایش می گوید، که شوهرش و یک برادرش امروز از وی خواسته بودند که در صورتی که جایداد های که دارد هرگاه به نام شوهرش و برادرش بسازد آنها حاضر هستند تا ضمانت وی را بپذیرند و از بند آزادش گردانند.

در حال حاضر خانم نوریه از شخص رئیس جمهور و دیگر ارگان های عدلی و قضای عدالت میخواهد و میگوید، که در کدام کتاب آسمانی و در کدام دین و مذهب داشتن دو شوهر همزمان جایز است که من داشته باشم بنآ من نمیتوانم توقعات دو مرد را پوره بسازم و از حکومت و شخص رئیس جمهور عدالت میخواهم.

در همین حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی در جواب خبرنگاران در این مورد اظهار بیخبری نموده وعده سپرد که پس از تحقیقات در این مورد ابراز نظر نماید.

همرسانی کنید!