16 اسد 1395 - همه اخبار

نماینده گان ولایت سرپل با محترم غزال حیب یار صافی دیدار کردند

نماینده گان ولایت سرپل با محترم غزال حیب یار صافی دیدار کردند

آریانا نیوز: سرپرست وزارت معادن وپترولیم ضمن خوش آمدید نقش مردم محل را در امنیت معادن مهم تلقی نموده و تاثیرات معدن  نفتی آمودریا را در رشد اقتصاد افغانستان موثر تلقی نمود.

 

به منظور رفع نیاز مندی ها و چالش های بلاک های نفتی تحت قرارداد حوزه رسوبی آمودریا ولایت سرپل نشستی با اشتراک محترم غزال حییب یار صافی معین و سرپرست وزارت معادن وپترولیم ، نماینده گان مردم سرپل در پارلمان و اعضای محترم  شورای ولایتی،  برزگان وعدۀ از روئسای این وزارت در تالار کنفرانس عبدالتواب آصفی تدویر شد.

 

محترم غزال حیب یار صافی سرپرست وزارت معادن وپترولیم ضمن خوش آمدید نقش مردم محل را در امنیت معادن مهم تلقی نموده و تاثیرات معدن  نفتی آمودریا را در رشد اقتصاد افغانستان موثر تلقی کرده گفت: سه بلاک نفتی قشقری، بازارکمی وزمردسای حوزه رسوبی آمودریا در حالت تطبیق است، که مواد قرارداد آن تمام مراحل اکتشاف، انکشاف، استخراج و بهره برداری را در بر میگرد. چنانچه  به منظور شفافیت هر چه بیشتر، ما شاهد نشر آن در وب سایت وزارت معادن وپترولیم نیز  هستیم.

 

محترم سرپرست وزارت معادن وپترولیم افزود: مدتی کار این پروژه متوقف بود که نظر به فیصله جلسه فوق العاده وزرآ در امور معادن صدور اجازه دوباره فعالیت و تولید نفت را به کمپنی چینایی((CNPCIWوشریک آن وطن گروپ داده شدکه فعلآ کاراین پروژه عملآ جریا ن دارد.

 

بعدآ نماینده مردم ولایت سرپل پیشنهادات  هفت فقره یی شامل:

 

  • اعزام تیم تخنیکی سروی شمال جهت نظارت به ولایت سرپل.

 

  • ایجاد تصفیه خانه نفت.
بیشتر بخوانید  واکنش وزارت امور خارجه طالبان به اظهارات اخیر مقامات روسیه

 

  • ارایه پرزنتیشن مسایل مسلکی وتخنیکی معدنکاری جهت قناعت وآگاهی عامه.

 

  • ترمیم سرک که در اثر عبور و مرورتانکرشرکت تخریب شده وباعث صدمه در شبکه آب رسانی شده است.

 

  • ارسال کاپی تصامیم جلسات مربوطه به مقام ولایت، شورای ملی وشورای ولایتی.

 

  • استخدام مردم محل جهت اشتغالزایی وتامین امنیت معدن.

 

  • به منظور جلوگیری از هدررفتن سرما یه ملی مشارکت وتفاهم درزمینه بین مقام محترم ولایت فاریاب، شورای ملی و شرکت قراردادی را به جانب وزارت معادن وپترولیم ارایه نمودند .

 

بعدآ محترم سرپرست وزارت معادن وپترولیم ضمن حمایت شان از این پیشنهادات گفت: ما در عملی نمودن این پیشنهادات کمک همه جانبه خواهیم نمود وعنقریب برعلاوه تعدادی ازانجینران که درساحه اند، گروپی از انجینران دیگر را نیز غرض نظارت همه روزه و ارایه پرزنتشین جهت اگاهی عامه اعزام خواهیم نمود.

 

این جلسه با دریافت نظریات سازنده وبحث روی بیرون رفت از چالش های موجود پایان یافت.

همرسانی کنید!