13 حمل 1391 - همه اخبار

نقطه بحران در افغانستان؟!

نقطه بحران در افغانستان؟!

در هفته گذشته گروه بین المللی بحران گزارشی را در مورد مشکلات مبارزه با طالبان و همچنین چالشهای موجود در داخل نظام ، نبود توازن میان سه قوه و بسا مسایل دیگری را بگونه هشدار دهنده به نشر رسانید.

آقای جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان، با توجه وضعیت افغانستان و گزارش ارائه شده از طرف گروه مبارزه با بحران، در پاسخ به این سوال که ایا دید منطقه ای و جهانی افغانستان را در چنین حالتی قرار داده است و یا انچه گروه بحران عدم توازن قوا، ضعف حکومت و پارلمان و فساد اشاره کرد؟ گفت : به نظر من وقتی رسانه کشوری یا شبکه ای مسئله ای را تحلیل میکند دلیل نمیشود که ان تحلیل به طور کلی صحیح باشد بلکه ما باید ببینیم ان رسانه از طرف کدام کشور حمایت می شود؟ وابسته به کدام نیرو و طرفدار کدام عقاید و معاش بگیر از طرف کدام کشور است و در چه مسائل سیاسی سخن گفته و روی چه مسائلی بیشتر تاکید دارد؟

وی افزود: مسائلی را که گروه مبارزه با بحران ارائه کرده یک مسئله جدید و تازه نیست به نظر من ارائه کردن این سخنان در این شرایط افغانستان و با وضعیت کنونی ما دلیل بر این است که این گروه شاید یک سلسه همگرایی و همسویی با بعضی کشورهای منطقه ای دارد.
با توجه به نشست سه جانبه ای که در پاکستان و این نشست اخیر که در تاجیکستان برگزار شد دیدیم که یک سری فشار از طرف همسایگان بر اقای کرزی وارد شد و این باعث شد تا کرزی با این کشورها همسو شود. وقتی رسانه ای مسئله ای را مطرح میکند شاید در برگیرنده بعضی مسائل افغانستان باشد اما نباید فراموش کنیم که این رسانه ها در مسیر اهداف بعضی کشورها مسائلی رامطرح میکند و روی مسائل واقعی کمتر توجه و فوکس صورت میگیرد که در برگیرنده مسائل خارجی و منطقه ای باشد. به عنوان مثال در این گزارش سازمان مبارزه با بحران اصلا در باره تاثیر منفی کشورهای همسایه بر اوضاع افغانستان سخن گفته نشده است.

بیشتر بخوانید  از انکار رهبران طالبان تا اعتراف ملا هبت الله به وجود اختلاف در امارت اسلامی!

نقطه بحران افغانستان کجاست و چه کسانی باید در صف اول مبارزه با بحران باشند؟
آقای مهدوی در پاسخ به این سوال گفت : با توجه به گزارش مبارزه با فساد مبارزه با فرصت هایی است که باعث ایجاد ناامنی در افغانستان شده . نکته مهم در گزارش این سازمان که روی ان تاکید شده این بوده که مشکل بحران ناشی از فقدان ظرفیت و فساد در ادارت است باید رفع شود که به نظر من گروه مبارزه با بحران به این موضوع دقیق اشاره کرده این مشکل در افغانستان وجود دارد البته ما نمی توانیم یک رخداد را وابسته به یک علت خاص بدانیم ولی یقینا یکی از علت های که ناامنی را در افغانستان افزایش داده در کنار مداخلات خارجی ، ضعف حکومت در مبارزه با فساد اداری بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما کدام کشورها در جهت بحران افغانستان کار میکند؟ گفت: به نظر من بعضی از کشورهای همسایه خواهان یک افغانستان ضعیف و نا امن که درگیر چالش ها و بحران ها باشد هستند تا در راستای منافع انها باشد چون منافع انها زمانی تامین میشود که افغانستان نا امن و بی ثبات باشد. پس انها به هیچ وجه یک افغانستان توانمند و با مشروعیت کامل نمیخواهند.
مشکلی که در کشور ما وجود دارد متاسفانه یک مشکل ساختاری است که نظام ما هماهنگی و همسویی لازم را برای مقابله با بحران های سیاسی در منطقه ندارد.

افغان پیپر

همرسانی کنید!