18 حمل 1400 - همه اخبار

نشست ویدیویی رییس جمهور غنی با هیئت رهبری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

نشست ویدیویی رییس جمهور غنی با هیئت رهبری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

آریانا نیوز: رییس جمهور غنی طی نشستی با هیئت رهبری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، روی تقویت سکتور باغداری در کشور، بحث نمود…

در این نشست که از طریق ویدیوکنفرانس در ارگ انجام شد، ابتدا انوارالحق احدی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در خصوص برنامه های این وزارت بخاطر تقویت سکتور باغداری معلومات داد و آنرا یکی از برنامه های مهم دانسته، گفت که در حال حاضر دو ملیون افغان در سکتور باغداری فعالیت دارند.

به نقل از ارگ، وی افزود که در سال گذشته حدود ۲۰ فیصد افزایش در محصولات باغداری به میان آمده و این سکتور در حال توسعه و پیشرفت است و همچنان هفتاد فیصد صادرات ما را فرآورده های زراعتی تشکیل میدهد.

رییس جمهور غنی پس از استماع معلومات متذکره، گفت که زراعت، مالداری و باغداری، اساس ثبات جامعه را می سازد و باید سکتورهای دولتی و خصوصی در راستای توسعه زراعت و باغداری توجه بیشتر نمایند.

وی افزود که سرمایه گذاری در زراعت و باغداری، زمینه اشتغال را برای صدها هزار خانواده فراهم می سازد و اقتصاد رسمی را تقویت می نماید.

رییس جمهور گفت: ذهنیت نادرست به وجود آمده که گویا جوانان در زراعت آینده ندارند، برعکس جوانان در عرصه زراعت آینده خوب دارند، زیرا زمین، هوا و میوه جات افغانستان مشخصات متفاوت در سطح جهان دارد.

رییس جمهور غنی در اخیر سخنانش به وزارت انکشاف دهات، ادارۀ ملی تنظیم آب و سایر ارگان های مربوطه هدایت داد که با وزارت زراعت، مالداری و آبیاری در قسمت رشد و توسعه باغداری در کشور همکاری همه جانبه نمایند.

بیشتر بخوانید  تاکید مجدد حامد کرزی بر بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها به روی دختران افغان

 

همرسانی کنید!