24 حوت 1393 - همه اخبار

نشست اقتصادی افغانستان و تاجکستان برگزار شد

نشست اقتصادی افغانستان و تاجکستان برگزار شد

بحث و گفتگو در رابطه با طرح موافقتنامه تجارت ترانزیت میان افغانستان، پاکستان و تاجیکستان گامی با ارزش در عرصه توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی سه جانبه می باشد.

این مطلب را معاون وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان در دومین نشست بازنگری طرح مسوده موافقتنامه سه جانبه تجارت ترانزیت میان افغانستان، پاکستان و تاجیکستان

عنوان کرد.

این نشست با حضور نمایندگان افغانستان و تاجیکستان، در شهر دوشنبه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه دایر گردید.

در این نشست نمایندگان وزارت های امورخارجه، تجارت و مالیه (بخش گمرکات) هر دو کشور اشتراک نموده بودند.

معاون وزارت رشد اقتصاد جمهوری تاجکستان بحث و گفتگو در رابطه با طرح موافقتنامه تجارت ترانزیت میان افغانستان، پاکستان و تاجیکستان را گامی با ارزش در عرصه توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی میان هر سه کشور خواند و گفت: امضای موافقتنامه متذکره بسیاری از موانع تجارتی میان سه کشور را مرفوع نموده و باعث رشد اقتصادی این کشورها و منطقه خواهد شد.

رئیس حقوق و معاهدات وزارت امور خارجه که ریاست هیئت مذاکره کننده جانب افغانستان را بر عهده داشت، گفت: “جای بسیار خرسندی است که امروز مسوده این موافقتنامه آماده گردیده و کارشناسان تخنیکی هر دو کشور حاضر شده اند تا روی این مسوده بحث و مذاکره نمایند.”

وی، در ادامه افزود: برای تکمیل موفقیت آمیز این توافقتنامه که منتج به امضای آن شود، بهتر است ملاحظات هر دوجانب روی ابعاد تخنیکی مسوده به صورت واضح مطرح گردد تا مورد توافق هر دوجانب قرار گیرد.

در پایان، پس از اینکه هر دوجانب مسوده موافقتنامه متذکره را مرور نمودند، روی مسائل عمده ای که قبلاً اختلاف نظر وجود داشت، تفاهم هایی نیز صورت گرفت.

بیشتر بخوانید  مساعدت ماهانه سازمان جهانی غذا برای 6 ملیون باشنده افغان

هر دوجانب موافقت کردند که تا در اوایل اپریل ۲۰۱۵ میلادی، نشست سه جانبه به اشتراک کشور پاکستان دایر گردد و هر سه کشور نظریات شانرا پیرامون این مسوده نهایی سازند.

توسعه تجارت ترانزیت از اولویت های اقتصادی حکومت وحدت ملی بوده و بهترین گزینه توسعه همکاری های اقتصادی میان کشورهای محاط به خشکه است. افغانستان و پاکستان از سال ۲۰۱۰، تحت چارچوب یک موافقتنامه تجارت ترانزیت، تجارت رسمی خود را با وجود مشکلات، پیش می بردند.

تمدید موافقتنامه متذکره به مسیر تاجکستان و سپس به سوی هندوستان از مسائلی است که در این نشست ها بحث می گردند. قابل یاد آوریست که میعاد پنج ساله موافقتنامه دوجانبه میان افغانستان و پاکستان به زودی تکمیل خواهد شد. نشست سه جانبه فوق و بحث های بیشتر با این کشورها، زمینه رفع مشکلات و موانع تجارتی را میان کشورها فراهم ساخته است تا از تجارب ناقص قبلی جلوگیری به عمل آید.

همرسانی کنید!