3 ثور 1394 - همه اخبار

نامزد وزیر دفاع هر چه زوتر معرفی شود

نامزد وزیر دفاع هر چه زوتر معرفی شود

ولسی جرگه افغانستان از ریاست جمهوری می خواهد، تا با در نظر داشت وضعیت امنیتی کشور نامزد وزیر دفاع را هر چه زوتر معرفی نماید.

 

اعضای ولسی جرگه تاکید می کنند که نامزد وزیر دفاع باید فرد مسلکی باشد نه سیاسی.

 

عبدالروف انعامی منشی اول این جرگه دیروز گفت، ریاست جمهوری در کنار معرفی نامزد وزیر دفاع به این جرگه لوی درستیز قوای مسلح را نیز تعین کند.

 

این در حالیست که سخنگوی رییس جمهور غنی گفته است که، رییس جمهور پس از مشوره با مردم در مورد معرفی نامزد وزیر دفاع تصمیم می گیرد.

بیشتر بخوانید  ریيس جمهور پیشین خواستار بهبود وضعیت آموزش در افغانستان شد
همرسانی کنید!