12 سنبله 1393 - همه اخبار

ناظران بین المللی از تقلب ها به نفع یک کاندید چشم پوشی می کنند

ناظران بین المللی از تقلب ها به نفع یک کاندید چشم پوشی می کنند

 

عطا محمد نور گفته است که ناظران بین المللی از تقلب ها به نفع یک کاندید چشم پوشی می کنند، اما سخنگوی ملل متحد روی بی طرفی در کار این سازمان در پروسهء تفتیش آرا تاکید دارد.

در ادامهء جنجال های انتخاباتی در افغانستان، عطا محمد نور والی بلخ و عضو برجستهء تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله از هواداران خود خواسته است که برای یک اعتراض گسترده آماده شوند.

آقای نور در پیامی که در صفحهء اجتماعی فیسبوک اش نشر نموده است، پروسه تفتیش آرا را ناکام خوانده و کمیسیون انتخابات، ملل متحد و حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که این سه نهاد نتوانسته اند که به خواسته های تیم اصلاحات و همگرایی پاسخ دهند.

وی در پیامش همچنان گفته است که “ناظران بین المللی از کنار تقلب های چون “صندوق های پُر شده به نفع یک نامزد با چشمان باز عبور می کنند و پاسخ شان سکوت است.”

ولی دفتر ملل متحد در کابل روی تلاش های بی طرفانه این سازمان در پروسه شمارش آرا تاکید نموده می گوید این سازمان کارش را با بی طرفی کامل و به شکل مسلکی انجام می دهد و فعالیت هایش در تماس نزدیک با هردو نامزد ریاست جمهوری ادامه دارد.

والی بلخ در اعلامیهء اخیر اش همچنان گفته است که برای پشتیبانی از موضع “حق طلبانهء تیم اصلاحات و همگرایی” به اقداماتی دست خواهد زد که بتواند حق مردم افغانستان را حصول کند.

عطا محمد نور درین پیام خود از کسانی که به گفتهء او به “تحکیم دموکراسی، تامین عدالت و توسعهء مردم سالاری باور دارند” خواسته است که از همین حالا برای آغاز “جنبش های سبز و نارنجی” آماده شوند.

بیشتر بخوانید  از پنهان سازی آمار کشته های امارت تا بیم طغیان طالبان غیر پشتون

والی بلخ در بارهء چگونگی جنبش های سبز و نارنجی چیزی نگفته است اما تاکید دارد که مسوول هر گونه عواقب این جنبش ها آنانی خواهند بود که به گفتهء وی “روند انتخابات را با تقلب های سازمان یافته به تمسخر گرفتند.”

این اولین بار نیست که والی بلخ هشدار اقدام علیهء تقلب های انتخاباتی را می دهد. تیم اصلاحات و همگرایی که والی بلخ نیز از اعضای برجسته آن است هشدار داد که اگر به خواسته های این تیم در ظرف 24 ساعت پاسخ داده نشود از پروسهء تخنیکی و سیاسی انتخابات بیرون خواهد شد.

همرسانی کنید!