11 میزان 1393 - همه اخبار

میدان هوایی کابل به نام حامد کرزی نامگذاری می شود

میدان هوایی کابل به نام حامد کرزی نامگذاری می شود

 

ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان میدان هوایی بین المللی کابل را بنام حامد کرزی مسمی کرد.

این ریاست با نشر خبرنامه گفته است که در اولین نشست شورای وزیران شام روز پنجشنبه به ریاست رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی با تقدیر از کار کردهای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان فیصله صورت گرفت تا میدان هوایی کابل بنام میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نامگذاری شود.

کابینه افغانستان به کمیسیون نامگذاری وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرده تا بخاطر تحقق فیصله کابینه اجراات لازم را انجام دهد.

پیشنهاد تغییر نام میدان هوایی کابل چند روز قبل از سوی مشرانو جرگه افغانستان ارائه شده بود.

بیشتر بخوانید  تاکید رییس‌جمهور روسیه بر گسترش روابط با حکومت طالبان
همرسانی کنید!