27 قوس 1390 - همه اخبار

میدان هوایی هرات توسعه می یابد

میدان هوایی هرات توسعه می یابد

آقای پاولو رومانی، نماینده وزارت اقتصاد و توسعه بین المللی ایتالیا نقشه پروژه توسعه میدان هوایی بین المللی هرات را به رئیس جمهور کرزی پیشکش کرد.

در دیداری که عصر روز شنبه در ارگ انجام شد، نماینده وزارت اقتصاد و توسعه بین المللی ایتالیا برای افغانستان و عراق نقشه پروژه توسعه میدان هوایی بین المللی هرات را که پلان انکشافی آن توسط تیم تخنیکی آن کشور مطالعه و ترتیب گردیده بود، به رئیس جمهور پیشکش کرده و در زمینه معلومات داد.

حامد کرزی از کمک و همکاری ایتالیا در اعمار و توسعه میدان هوایی بین المللی هرات استقبال نموده به داوود علی نجفی، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی هدایت داد تا پلان متذکره را در جلسه آینده کابینه مطرح کرده تا پس از بررسی همه جانبه در زمینه آغاز کار این پروژه تصامیم لازم اتخاذ گردد.

گفتنی است ایتالیا مبلغ 137 میلیون یورو را که قرضه طویل المدت می باشد، جهت اکمال پروژه توسعه میدان هوایی بین المللی هرات که شامل اعمار ترمینال جدید با ملحقات آن و احداث خط رن وی می باشد، هزینه می کند.

بیشتر بخوانید  پیام وزارت امور خارجه درباره اشتراک طالبان در نشست سازمان کشورهای اسلامی
همرسانی کنید!