بازگشایی مکاتب دخترانه، محور گفتگوی رییس شورای عالی صلح حکومت پیشین با نماینده خاص اتحادیه اروپا

بازگشایی مکاتب دخترانه، محور گفتگوی رییس شورای عالی صلح حکومت پیشین با نماینده خاص اتحادیه اروپا

آریانا نیوز: طرفین در این دیدار بر خواست اکثریت مردم افغانستان برای بازگشائی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و‌ پوهنتون‌ها درسال جدید تعلیمی و‌ افزایش کمک‌های بشر دوستانه برای مردم‌ افغانستان تأکید کردند…

توماس نیکلسون نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار با داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای عالي صلح حکومت پیشین بر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌های دخترانه تاکید کرده است.

داکتر عبدالله عبدالله در صفحه فیسبوک خود نوشته که در این دیدار در مورد اوضاع جاری در کشور گفتگو کرده است.

طرفین بر خواست اکثریت مردم افغانستان برای بازگشائی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و‌ پوهنتون‌ها درسال جدید تعلیمی و‌ افزایش کمک‌های بشر دوستانه برای مردم‌ افغانستان تأکید کردند.

گفتنی است که همزمان با تسلط مجدد گروه طالبان در افغانستان دروازه مکاتب دخترانه مسدود و همچنین وزارت تحصیلات عالی این گروه نیز زنان را از تحصیلات عالی محروم کرده است.

بیشتر بخوانید  واکنش طالبان به حمله راکتی ایران بر خاک اسراییل
همرسانی کنید!