14 حمل 1394 - همه اخبار

موسسات تحصیلات عالی باید بیشتر روی بهبود کیفیت، سرمایه گذاری نمایند

موسسات تحصیلات عالی باید بیشتر روی بهبود کیفیت، سرمایه گذاری نمایند

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان تایید می کند که در 13 سال گذشته در بخش تحصیلات عالی خصوصی اقدامات صورت گرفته، اما به گفته وی، باید این موسسات به کیفیت درسی شان نیز توجه بیشتر نمایند.

 

عبدالله عبدالله روز گذشته در مراسم افتتاح موسسه تحصیلات عالی خورشید در کابل گفت، موسسات تحصیلات عالی تنها به کمیت کارشان اکتفا نکنند، بلکه باید بیشتر روی بهبود کیفیت، سرمایه گذاری نمایند.

 

آقای عبدالله گفت، بخاطر بهتر شدن کیفیت تدریس در موسسات تحصیلات عالی خصوصی باید رقابت سالم درسی میان این موسسات، ایجاد گردد:

 

” شما تنها به تعداد به کمیت محصلین خود را قناعت ندهید این از لحاظ شما هیچوقتی به این مشکل مواجه نخواهید بود به کمبود محصل، اما از لحاظ کیفیت کار بسیار خوب است که در بین موسسات تحصیلات عالی رقابت سالم وجود داشته باشد و رقابت سالم بدین معنا که هر روز شما بیشتر روی کیفیت کار سرمایه گذاری نماید. ”

 

آقای عبدالله همچنان از سرمایه گذاران و تاجران افغان خواست تا بخاطر رشد و انکشاف کشور در بخش تحصیلات عالی بیشتر سرمایه گذاری کنند.

 

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی گفت، با ایجاد موسسات تحصیلات عالی خصوصی زمینه کار برای دهها استاد و مردم عام نیز فراهم می گردد.

 

به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر، 36 موسسه تحصیلات عالی دولتی و 103 موسسه تحصیلات عالی خصوصی در مرکز و ولایات کشور فعالیت می کنند.

 

به گفته رییس اجراییه حکومت، باید وزارت تحصیلات عالی نیز در بلند بردن کیفیت درسی در موسسات تحصیلات عالی تلاش نماید.

بیشتر بخوانید  کمک های صلیب سرخ برای هزاران تن در افغانستان

 

در این حال مسوولان وزارت تحصیلات عالی نیز می پذیرند که کاستی ها در موسسات تحصیلات عالی خصوصی وجود دارد، اما می گویند که بخاطر بلند بردن کیفیت در این موسسات، اقداماتی را روی دست گرفته اند.

 

محمد عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت گفت، این وزارت همه ساله از شیوه تدریس این موسسات نظارت می کند:

 

” از این موسسات تحصیلات عالی خصوصی همه ساله ارزیابی و نظارت صورت می گیرد کمی و کاستی های وجود دارد ما می پذیریم که آن چیزی را که برای موسسات تحصیلات عالی خصوصی است باید کار بیشتر صورت گیرد اما ما پلان ها و اقدامات سازنده را در آینده داریم که توجه برای کیفیت در تحصیلات عالی خصوصی و دسترسی جوانان به این موسسات است که در این راستا کارها انجام شده است. ”

 

این در حالیست که شماری از محصلین در پوهنتون های شخصی همواره از بلند بودن فیس و بی کیفیت بودن تدریس در این موسسات شکایت می کنند.

 

آنها می گویند، در اکثر این موسسات خصوصی طوری که لازم است کیفیت درسی وجود ندارد.

 

در همین حال برخی از تحلیلگران افغان تاکید می کنند که باید حکومت در راستایی بهتر شدن کیفیت درسی در موسسات تحصیلات عالی خصوصی توجه نماید تا فارغان بهتر و موثر به جامعه پیشکش شود.

همرسانی کنید!