7 حمل 1396 - همه اخبار

موزیم چین میزبان گنجینه های افغانستان شد

گنجینه

آریانا نیوز: مراسم افتتاح نمایشگاه گنجینه های افغانستان در موزیم قصرجمهوری خلق چین باحضور معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ورییس هئیت بلندرتبه افغانستان، برگزار شد.

نمایشگاه گنجینه های افغانستان قبل از انتقال به کشور چین در موزیم های ملی کوریا در سیول و گیونجو الی تاریخ 15 جنوری 2017 به نمایش گذاشته شده بود که بعد از عقد موافقتنامه با کشور چین توسط هیات موظف از سه کشور به موزیم قصر در چین انتقال گردید.

در مدت بیشتر از 4 ماه که این نمایشگاه در موزیم های کوریای جنوبی به نمایش گذاشته شده بود، بر علاوه منفعت مادی، چهره درخشان فرهنگی و تاریخی کشور عزیز ما را برای مردم کوریا و سیاحین به نمایش گذاشته که مورد استقبال بینندگان قرار گرفته است. در مجموع 220813 نفر از این نمایشگاه در کوریای جنوبی دیدن نموده است.

نمایشگاه گنجینه های افغانستان قرار است الی 15 جون 2017 برای مدت 3 ماه در موزیم قصر کشور چین به نمایش گذاشته شود که از مدرک آن دو صد پنجاه هزار دالر امریکایی عاید به حساب واردات دولت جمهوری افغانستان واریز گردیده و همچنان هزاران نفر از آن دیدن کردند.

در مراسم افتتاح نمایشگاه گنجینه های افغانستان، داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با اظهار خرسندی از تدویراین نمایشگاه در کشور چین نمایشگاه مذکوررا با اهمیت توصیف نموده و آنرا سر آغاز روابط بیشتر فرهنگی بین دو کشور دوست (چین و افغانستان ) میداند که در آینده سبب افزایش تبادل فرهنگی خواهد شد.

در این مراسم، جانان موسی زی سفیر افغانستان در بیجینگ روی روابط تاریخی چین و افغانستان تاکید نموده، گشایش این نمایشگاه را درتحکیم روابط فرهنگی مهم روابط دانسته و آنرا نماد با  ارزشی از نقش افغانستان منحیث چهار راه  مسیر کاروانی معروف ابریشم میداند که از کشور دوست چین سرچشمه می گرفت.

بیشتر بخوانید  ریيس جمهور پیشین خواستار بهبود وضعیت آموزش در افغانستان شد

وی تاکید نمود که افغانستان باید نقش بارزی در پروژه یک کمربند یک راه داشته باشد.

به گفته محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی افغانستان  با در نظر داشت نفوس بیشتر در شهر بیجینگ، علاقه وافر مردم فرهنگ دوست چین به تاریخ و فرهنگ و همچنان تعداد فوق العاده زیاد بازدیدکننده گان موزیم قصر، ممکن صد ها هزار نفر از این نمایشگاه دیدین نموده که سبب فهم بیشتر و بهتر این بینند گان از تاریخ و فرهنگ بسیار مهم کشور میگردد.

تا اکنون از مدرک نمایشگاه گنجینه های افغانستان بیشتر از 200 میلیون افغانی به حساب دولت افغانستان وارد گردیده و همچنان 2619832 نفر از آن دیدن نموده است.

این نمایشگاه از 2007 الی اکنون در بیشتر از 20 موزیم جهان به نمایش گذاشته شده است که سبب آگاهی و روشن شدن اذهان عامه در قسمت هویت تاریخی و فرهنگی کشور ما افغانستان ما در نقاط مختلف جهان گردیده است.

همرسانی کنید!