22 قوس 1390 - همه اخبار

موافقتنامه 4 جانبه خريد و فروش گاز در عشق آباد

موافقتنامه 4 جانبه خريد و فروش گاز در عشق آباد

رئيس جمهور كرزي در ديدار با وزير تركمنستان موافقت كرد تا در آينده نزديك افغانستان، تركمنستان، هند و پاكستان موافقتنامه خريد و فروش گاز را به امضا رسانند.
موافقتنامه 4 جانبه خريد و فروش گاز در عشق آباد در اين ديدار كه روز دوشنبه در ارگ انجام شد، آقاي نادروف گفت كه موضوعات باقيمانده نشست امروزي اش با وزير معادن افغانستان را طي نشستي در عشق آباد، نهايي ساخته و هر چهار كشور موافقت نامه خريد و فروش گاز را در آينده نزديك در عشق آباد پايتخت تركمنستان به امضا خواهند رساند.

در مقابل رئيس جمهور كرزي با در نظر داشت اهميت اين پروژه گفت كه با تطبيق اين پروژه نه تنها رشد اقتصادي ميان چهار كشور تسريع مي گردد، بلكه بالاي امن و ثبات در منطقه نيز تاثيرات مثبتي خواهد گذاشت.

همچنان در اين ديدار وزير نفت، گاز و صنايع معدني تركمنستان تمنيات نيك رئيس جمهور آن كشور را به حامد كرزي ابراز كرد.

گفتني است كه در اين ديدار وحيدالله شهراني، وزير معادن و آقاي قربان مرادوف، رئيس انكشاف ذخاير نفت و گاز انستيتوت نفت تركمنستان نيز حضور داشتند.

بیشتر بخوانید  تلاش برنامه غذایی جهان برای افزایش کمک های مالی به سیلاب‌زدگان در افغانستان
همرسانی کنید!