روزگار سخت مهاجرین اخراج شده از پاکستان در فصل سرما

روزگار سخت مهاجرین اخراج شده از پاکستان در فصل سرما

آریانا نیوز: به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین، جان‌های مهاجرین اخراج شده افغان از پاکستان به دلیل نداشتن سرپناه در خطر تهدید سرمای زمستان قرار دارند…

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین، به اسوشیتیدپرس گفته که شمار زیادی از مهاجرین اخراج شده از پاکستان، همه داروندار خود را از دست داده و چیزی برای محافظت از خود در فصل زمستان ندارند.

به گفته این سازمان، در میان کسانی که به افغانستان بازگشته‌اند، خانواده‌هایی هستند که هرگز در این کشور زنده گی نکرده‌اند. آنها برای یک یا چند نسل در پاکستان زنده‌گی کرده‌اند و ممکن است خانه یا خانواده بزرگی برای بازگشت نداشته باشند.

کمیشنری عالی سازمان ملل افزوده که هوا در گذرگاه‌های سرحدی سرد و شرایط برای نهادهای مددرسان نیز نهایت دشوارشده‌است.

این سازمان افزوده که بسیاری از مهاجرین اخراج شده از پاکستان، از جمله زنان و اطفال، آسیب‌پذیر هستند که اگر سرپناه کافی نداشته باشند، ممکن است در زمستانی سخت جان خود را از دست دهند؛ بناً آنان، به کمک‌های فوری نیاز دارند.

گفته می‌شود که 80 فیصد مهاجرین اخراج شده از پاکستان، زنان هستند و شمار زیادی از آنان بنابر نداشتن خویشاوند با محدودیت‌های در زمینه دسترسی به اطلاعات و خدمات از سوی طالبان روبه‌رو شده‌اند.

گفتنی است که از اوایل ماه اکتوبر تا کنون، حدود 500 هزار مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شده‌اند.

بیشتر بخوانید  نقش پاکستان در گسترش ناامنی در افغانستان
همرسانی کنید!