مهمترین منبع مالی ملابرادر و هیئت گفتگو کننده طالبان چیست؟

مهمترین منبع مالی ملابرادر و هیئت گفتگو کننده طالبان چیست؟

آریانا نیوز: افزایش سود تولید مواد مخدر که خارجی ها این مناطق را ترک می کنند مهمترین منبع مالی مواد مخدر فابریکه های تولید مواد مخدر در جنوب است که در اختیار ملابرادر و هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر است…

به نقل از رسانه های خبری، حاجی خلیفه از قاچاقبران مواد مخدر ولایت هلمند می گوید: پیش از امضای توافق صلح بین امریکا و طالبان قاچاقبران از ترس حمله امریکا به بهرامچه شب ها در خاک پاکستان می گذراندند و صبح باز می گشتند اما بعد از صلح طالبان با امریکا در دوحه خیال همه راحت شده است. اینک در خانه های کلان در نزدیک فابریکه های تولید هروئین خود با آسودگی شب را صبح می کنند.

سال 2001 امریکا به بهانه مبارزه با تروریزم وارد افغانستان شد و در سالهای اولیه تولید مواد مخدر افزایش یافت و این افزایش تولید همچنان ادامه دارد.

در ولایت هلمند که پایگاه بریتانیا در آنجا بود و سالها نظامیان بریتانیایی در جنوب افغانستان سود هنگفت از تولید مواد مخدر بدست آورده اند.

حالا مثل اینکه از دیگر بندهای توافق پنهان امریکا و طالبان در قطر سود بیشتر طالبان در تولید و قاچاق مواد مخدر است و بریتانیا و امریکا از سود بردن از مواد مخدر دست کشیده اند و طالبان بدون احساس ترس و شریک داشتن در قاچاق مواد مخدر درآمدزایی دارند.

افزایش سود تولید مواد مخدر که امریکا و بریتانیا این مناطق را ترک می کنند مهمترین منبع مالی مواد مخدر لابراتوارها و فابریکه های تولید مواد مخدر در جنوب است که در اختیار ملابرادر و هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر است.

بیشتر بخوانید  دونالد ترمپ: خروج امریکا از افغانستان یک فرار شرم آور بود!
همرسانی کنید!