20 جوزا 1395 - همه اخبار

ممنوعیت استفاده از کمره های دارای پرواز

ممنوعیت استفاده از کمره های دارای پرواز

آریانا نیوز: به اساس فیصله شورای امنیت و نهاد های امنیتی کشور مبنی بر پیشنهاد رسانه های ملی وبین المللی به منظور اخذ تصاویر ویدیویی با استفاده از کمره های دارای پرواز(DroneCamera)، استفاده از این نوع کمره ها را ممنوع اعلام نموده اند.

بنآ وزارت امورداخله با تمام احترامی که به کار رسانه‌ی دارد، به رسانه های ملی و بین المللی احترمانه ابلاغ می نماید تا  از این نوع کمره ها که قابلیت پوشش وسیع دارد وبرای نهاد های امنیتی مشکلات امنیتی ایجاد می نماید، استفاده نه نمایند.

بیشتر بخوانید  مساعدت مالی جاپان برای عرضه خدمات صحی به مردم افغانستان
همرسانی کنید!