24 میزان 1398 - همه اخبار, سياسی, همه

توزیع ملیون‌های افغانی برای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری

توزیع ملیون‌های افغانی برای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری

آریانا نیوز: شورای نامزادن انتخابات ریاست جمهوری ارگ را به توزیع ملیون‌های افغانی برای تقلب در انتخابات متهم ساخت…

اعضای شورای نامزادن انتخابات ریاست جمهوری می‌گویند که به زودی در مورد تقلبات گسترده انتخاباتی شکایت‌نامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد درج خواهند کرد.

شواری نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته در یک نشست خبری در کابل از بی تفاوتی جامعه جهانی در جلوگیری تقلبات گسترده انتخاباتی انتقاد کرد.

رحمت الله نبیل یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت: ملیون‌های افغانی برای انجام تقلب در انتخابات ششم میزان در ولایات مختلف توسط تیم‌ حاکم‌ توزیع شده است و باز هم تلاش دارد با تقلب امور کشور را بدست گیرد.

آقای نبیل گفت که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به زودی از تقلبات گسترده انتخاباتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت نامه درج کرده و چهره خائینین و متقلبین را افشا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سران حکومت در تقلبات گسترده انتخاباتی دست دارند افزود که شورای نامزدان خواهان حذف متقلبین و متخلفین از لست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری‌ استند.

محمد شهاب حکیمی دیگر عضو این شورا نیز گفت: ما با مراجعه به نهاد‌های بین المللی حتما عاملین تقلب سازمان یافته انتخابات ششم میزان را مجازات خواهیم کرد.

احمد ولی مسعود نیز خاطر نشان کرد که جامعه جهانی شفافیت انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را تضمین نکرده و به دلیل نبود ناظرین بین المللی، تقلبات گسترده در این انتخابات صورت گرفته است.

آقای مسعود بیان داشت: ما برای حفظ یک حکومت تقلبی طی 5 سال گذشتنه حدود 60 هزار قربانی دادیم ولی برای 5 سال آینده دیگر توان پرداخت قربانی را نداریم بلکه تلاش می‌کنیم شفافیت انتخابات، تامین گردد.

بیشتر بخوانید  پیام وزارت امور خارجه درباره اشتراک طالبان در نشست سازمان کشورهای اسلامی

عنایت الله حفیظ دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: تقلب در انتخابات جرم انتخاباتی محسوب می‌شود و ما خواهان مجازات عاملین تقلبات انتخاباتی در هر سطحی که است، استیم.

این در حالی است که پیش از این حوا علم نورستان رییس کمیسیون انتخابات گفته که کمیسیون انتخابات زیر فشار برخی از نامزدان قرار دارد. او از جامعه بین المللی خواسته است مانع این فشارها بر کمیسیون شوند.

همرسانی کنید!