14 ثور 1394 - همه اخبار

معرفی والیان هرات و قندهار

معرفی والیان هرات و قندهار

والیان هرات و قندهار دیروز به گونه رسمی از سوی عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان معرفی شدند.

 

همایون عزیزی به حیث والی جدید قندهار و محمد آصف رحیمی به صفت والی هرات تعیین گردیدند.

 

این در حالیست که بیست و نه ولایت دیگر با گذشت هفت ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی هنوز هم از سوی سرپرستان اداره می شود.

بیشتر بخوانید  گزارش سازمان صحی جهان درباره میزان مرگ و میر نوزادان در افغانستان
همرسانی کنید!