10 میزان 1393 - همه اخبار

معرفی مسعود به حیث نماینده رییس جمهور در امور حکومت داری

معرفی مسعود به حیث نماینده رییس جمهور در امور حکومت داری

 

احمد ضیا مسعود به حیث نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب از سوی رییس جمهور اشرف غنی احمد زی معرفی شد.

 

معرفی احمد ضیا مسعود در این پست امروز در یک نشست و گردهمآیی در ارگ ریاست جمهوری انجام شد که در آن رییس جمهور احمدزی گفت این اداره که مسوولیت آن به احمد ضیا مسعود سپرده شد در زمینه بهبود حکومت داری کار خواهد کرد.

 

وی با اشاره به ضرورت اصلاحات در ادارات دولتی کشور گفت باید از ارگ ریاست جمهوری تا سطوح پاین ادارات اصلاحات و حکومت داری درست و سالم بوجود بیاید.

 

رییس جمهور احمدزی همچنان گفت حکومت وحدت ملی متعهد به ایجاد آوردن حکومت داری خوب در کشور است و تا زمانی این هدف برآورده نشود وضعیت افغانستان در جهت بهبود تغیر نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید  گزارش سازمان ملل درباره گسترش بحران گرسنگی در افغانستان
همرسانی کنید!