15 سنبله 1395 - همه اخبار

معرفی عمر جان منگل بحیث سرپرست جدید ریاست زراعت

معرفی عمر جان منگل بحیث سرپرست جدید ریاست زراعت

آریانا نیوز: آقای عمر جان منگل بحیث سرپرست ریاست زراعت کابل معرفی شد.

 

در محفلی که به همین منظور در ریاست زراعت کابل برگزار شده بود حشمت الله عنایت رئیس قبلی اداره زراعت کابل، تعدادی از متخصصین، مشاوران و کارمندان سکتور زراعت حضور داشتند. محترم عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت در صحبت هایش از فعالیت ها و توانایی های آقای منگل یاد آوری نموده و ابراز امید واری نمود که از آدرس ریاست زراعت کابل مصدر خدمت بیشتر به سکتور زراعت شود.

 

.قابل ذکر است عمر جان منگل پیش از این بحیث سرپرست ریاست امور ولایات اجرای وظیفه می نمود

بیشتر بخوانید  روسیه باشنده گان‌اش را از سفر به افغانستان منع کرد
همرسانی کنید!