پیام معاون نخست ریاست جمهوری برای جامعه مدنی افغانستان

پیام معاون نخست ریاست جمهوری برای جامعه مدنی افغانستان

آریانا نیوز: معاون نخست ریاست جمهوری با نشر پیام از جامعه مدنی در افغانستان خواست که صدای خود را واحد ساخته و بر طالبان و حامیان این گروه خشونت و جهل صدا بزنند که ترور نمی‌تواند کمر اراده مردم را بشکند…

امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری کشور می‌گوید که طالبان تصمیم گرفته‌اند که اعضای جامعه مدنی را در شهرهای بزرگ افغانستان که از جمله اهداف نرم استند، هدف ترور قرار دهند.

آقای صالح، در صفحه فیسبوکش نوشته: ریاست امنیت ملی خبر میدهد که طالبان تصمیم گرفته اند که جامعه مدنی را در شهر های بزرگ افغانستان که از جمله اهداف نرم استند هدف ترور قرار بدهند.

وی بیان داشته: به نظر طالبان کشتارهایی که عاطفه و احساس جامعه را تخریش میکند باعث نارضایتی مردم از حکومت می شود.

معاون نخست ریاست جمهوری افزوده: من این اطلاع را بخاطر پخش ارعاب و ترس انجام نمی دهم بلکه میخواهم به شما ماهیت دشمن را روزمره و استوار بر معلومات استخباراتی درجریان قرار بدهم.

آقای صالح گفته: از جامعه مدنی در افغانستان می‌طلبیم که صدای خود را واحد ساخته و بر طالبان و حامیان این گروه خشونت و جهل صدا بزنند که ترور نمی‌تواند کمر اراده مردم را بشکند. در گذشته نیز نتوانسته است.

وی همچنان گفته که در جلسه امنیتی امروز، دسترسی و دانش ریاست امنیت ملی کابل بر شبکه‌های ماین گذار و ترور های فردی و هدهمند با رعات محرمیت و دوری از تجسس در مورد شیوه و منبع مورد بررسی قرار گرفت… چند شبکه از تروریستان شهری که در وزیرستان تعلیمات دیده بودند و پس از توافق دوحه داخل کابل شده‌اند هنوز به طور کل از بین نرفته‌اند. از هموطنان ما میخواهم مترصد باشند و ما را در جریان قرار دهند. در ترور دو افسر ما تروریستان از کراچی دستی کار گرفته اند بازرسی کراچی های دستی در ساحات مشکوک وقتا فوقتا در دستور کار قرار گرفت.

بیشتر بخوانید  اعلامیه وزارت امور خارجه طالبان در واکنش به حملات اسراییل به رفح

آقای صالح گفته با اشاره به جرایم جنایی اخیر در کابل گفته که متاسفانه بخاطر کرونا شماری از زندانیان یعنی نزدیک به هفت هزار نفر را رها ساختیم که نشود کرونا مرگ جمعی را باعث گردد. اکنون قیمت این ترحم خویش را بر گرگان می‌پردازیم.

وی بیان داشته که کار تشهیر تروریستان در بند و مقابل سازی آنها با خانواده قربانیان پیشرفت داشته و به زودی صورت میگیرد. از اینکه اولین بار است این کار صورت میگیرد پیچیدگی هایی را در پی داشت و به همین دلیل وقت زیاد را در برگرفت. مردم نیاز دارند چهره قاتلین عزیزان شان را ببینند وبدانند که اینها کی استند و چرا اینطور درنده خوی و ابلیس تربیه شدند. بیداری اجتماع با برانگیختن احساسات جمعی بدست می آید نه با تیوری پردازی.

آقای صالح افزوده، قاتل شهید عصمت کارمند شجاع امنیت ملی گرفتار گردید. این قاتل نیز ازجمله شبکه شهری طالبان است که به زعم خودشان آمده بودند که کابل را برای تسلیمی به طالب نرم بسازند. بخش زیاد این شبکه دستگیر گردیده اند اما یک بخش دیگر آن فعال است. استادان طالب برایشان تعلیمات طبقه بندی و محرمیت تشکیلاتی داده اند ازینرو با دستگیری یک هسته راه یابی به هسته دیگر زمان بر است. شما دیدید که مرکز تربیه تروریست به اسم حقانیه در اکوره ختک خواهان ادغام افغانستان به پاکستان شده است. حتمن اعلامیه ها را خوانده اید.

وی گفته، کسانیکه در شبکه های مجازی اخبار خوفناک علیه مکاتب را پخش کرده بودند دستگیر شدند. اسم ها و انگیزه هایشان فردا یا در اعلامیه روز شنبه نشر خواهد شد. یکی ازین شبکه ها به اسم همگام با کانکور بود که مکاتب را تهدید میکرد. معلمه ای که در مکتب زرغونه دست به پخش شایعات تروریستی زده بود نیز تثبیت وشناسایی گردید. امروز احضار میگردد.

همرسانی کنید!