8 میزان 1393 - همه اخبار

معاونین رییس جمهور احمدزی معرفی شدند

معاونین رییس جمهور احمدزی معرفی شدند

 

رییس جمهور احمدزی امروز معاونین اش را به دفاتر کاری شان معرفی کرد.

 

آقای احمدزی حین معرفی عبدالرشید دوستم و محمد سرور دانش از کارکرد های گذشته معاونین رییس جمهور ابراز امتنان کرده و گفت که از مشوره های آنان در حکومت وحدت ملی کار خواهد گرفت.

 

آقای احمدزی حین معرفی آقای سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری چنین گفت:

 

“جناب دانش صاحب در بخش حاکمیت قانون در عرصه تطبیق قانون که وظیفه اول ریاست جمهوریست نقش مهم و اساسی را ایفا خواهد کرد.”

بیشتر بخوانید  پیام وزارت معارف درباره تکذیب خبر‌های مبنی بازگشایی مکاتب خصوصی برای دختران
همرسانی کنید!