وزارت معادن و پترولیم: حکومت تأسیسات غضنفرگروپ متحد انتخاباتی خود را می‌خرد

وزارت معادن و پترولیم: حکومت تأسیسات غضنفرگروپ متحد انتخاباتی خود را می‌خرد

آریانا نیوز: یک منبع در وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که بر اساس درخواست غضنفرگروپ، حکومت هیأتی را برای بررسی پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی غضنفرگروپ در سه بندر مهم تجارتی افغانستان تعین کرده است…

به نقل از این منبع، پس از پایان بررسی‌های حکومت، پالایشگاه‌های غضنفرگروپ که در زمین‌های دولتی تأسیس شده است، خریداری خواهد کرد.

حکومت برای بررسی پالایشگاه‌های نفتی غضنفرگروپ در بندر حیرتان، آقینه و شیرخان بندر هیأتی مرکب از نماینده‌گان وزارت‌خانه‌های تجارت و صنایع، معادن و پترولیم، اقتصاد، مالیه، ادارۀ ملی محیط زیست، ادارۀ ملی نورم و ستندرد، تحت ریاست معاون تصدی مواد نفتی تشکیل داده است.

بر بنیاد اطلاعات این هیأت تاکنون موفق شده است پالایشگاه نفتی غضنفرگروپ در بندر حیرتان را بررسی کند، اما به دلیل وجود تهدیدات امنیتی، موفق به ارزیابی تأسیسات شیرخان بندر و آقینه نشده است. به گفتۀ منبع، تلاش‌ها جریان دارد زمینه ارزیابی پالایشگاه در دو بندر باقی‌مانده هم فراهم شود و با پایان ارزیابی‌ها، هیأت گزارش کاری خود را به ریاست جمهوری پیشکش می‌کند
.
یک منبع دیگر در وزارت اقتصاد این اطلاعات را تأیید می‌کند، اما جزییاتی در مورد یافته‌های هیأت از بررسی بندر حیرتان نمی‌دهد
.
رحمت‌الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری که اطلاعات مرتبط به تشکیل این هیأت را در اختیار قرار داده بود، می‌گوید که ستاد انتخاباتی محمداشرف غنی حدود 175 ملیون دالر در انتخابات ریاست جمهوری مصرف کرده است؛ بخشی از این پول از کُد 91 ریاست جمهوری و بخش دیگر از سرمایۀ غضنفر بانک به مصرف رسیده است.

به گفتۀ آقای نبیل، در نتیجۀ برداشت پول هنگفت برای مبارزات انتخاباتی، خزانۀ غضنفر بانک تهی شده و حکومت با خریداری پالایشگاه‌های نفتی غضنفرگروپ در پی جبران پول‌های هدررفته است. نبیل به این عقیده است که پالایشگاه‌های نفتی غضنفرگروپ کهنه و از کار افتاده‌اند.

بیشتر بخوانید  حمایت مالی و معنوی شبکه حقانی از مخالفین مسلح دولت پاکستان

این نامزد ریاست جمهوری ادعا دارد که فزون بر این برنامه، غضنفرگروپ از 17 نوع اموال تجارتی معافیت مالیاتی به دست آورده است؛ موفق به تأیید و یا رد این ادعا از سوی منابع حکومتی نشد.

همرسانی کنید!