5 حوت 1391 - همه اخبار

مظاهره مردم در ولایت هرات

مظاهره مردم در ولایت هرات

مظاهره مردم در ولایت هرات

اعتراض کننده گان که تعداد شان به ده ها تن می رسید شاروالی هرات را به فساد گسترده اداری متهم کرده و از دولت خواهان برکناری محمد سلیم تره کی شاروال این ولایت شدند.

نهاد های جامعه مدنی، علما، همراه با شماری از احزاب سیاسی در ولایت هرات به خاطر کارکرد ضعیف ریاست شاروالی این ولایت دست به تظاهرات زدند.

در دو ماه اخیر شهر هرات همواره شاهد تظاهرات گسترده مردم به خاطر مشکلات موجود در این ولایت بوده است.

در آخرین مورد، باشنده گان هرات در مقابل ریاست شاروالی تظاهرات مسالمت آمیزی را راه اندازی کرده و مسوولان این اداره را به بی کفایتی متهم می کنند.

تظاهر کننده گان قطعنامه چهار ماده را صادر کرده و در آن از دولت تقاضا شده است که تغییرات بنیادی را در ساختار اداره شاروالی هرات بوجود بیاورد.

 

 

 

بیشتر بخوانید  عبدالمتین قانع: امنیت افغانستان بی نظیر است!
همرسانی کنید!