24 میزان 1393 - همه اخبار

مظاهره صد ها تن در ولایت کاپیسا

رهایی 8 تن در ولایت در کاپیسا

 

صد ها تن از ساکنان ولایت کاپیسا که اکثر شان اعضای روند سبز افغانستان اند امروز دست به تظاهرات زدند.

 

قاضی تیمورشاه مسوول دفتر روند سبز در ولایت کاپیسا گفت این تظاهرات مردم بخاطر بی عدالتی و ادامه فساد اداری در این ولایت است و آنها خواهان جلوگیری آن شده اند.

 

مظاهره کننده گان می گویند، برای ارایه خواسته های شان یک قطعه نامه را ترتیب داده اند و در آن به مقامات حکومتی ولایت کاپیسا هشدار داده شده که اگر برای رسیده گی به خواسته های مردم در این خصوص توجه نکنند و پاسخ عملی ندهند این تظاهرات ادامه خواهد یافت.

 

مقامات حکومتی گفته اند با نماینده گان مظاهره چیان دیدار و گفتگو می کنند تا رضایت مردم حاصل شود.

 

 

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی سازمان جهانی غذا از افزایش آمار گرسنگی در افغانستان
همرسانی کنید!