10 میزان 1394 - همه اخبار

مظاهره صدها تن از مردم در کابل

مظاهره صدها تن از مردم در کابل

آریانا نیوز: برخی از اعضای جامعه مدنی و شورا های مردمی دیروز با راه اندازی تظاهرات در کابل در پیوند به رویداد قندز از حکومت خواستند تا ستون پنجم و حامیان مخالفین در صفوف دولت را شناسایی و محاکمه کند.

 

تظاهر کننده گان که به رهبری جنبش اعتراض و مقاومت در چهاراهی صحت عامه کابل تجمع کرده بودند، از ریاست جمهوری خواستند تا در باره دلیل سقوط شهر قندز به ملت جواب داده و مقامات محلی را که غفلت وظیفه یی کرده اند، از کار سبکدوش کند.

 

در بیش از چهارده سال گذشته این اولین باری بود که طالبان مسلح موفق به تصرف یک شهر از افغانستان شدند.

 

این کار نگرانی افغانها در داخل و خارج از کشور را برانگیخت.

 

در این حال عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه افغانستان می گوید، افرادی که در سقوط قندز غفلت کرده اند باید به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شوند:

 

” کسانیکه غفلت کرده اند به ارگان های عدلی و قضایی حتمی معرفی می شوند و با آنان برخورد قانونی صورت بگیرد تا در آینده همچو اتفاقات بی کفایتی و غفلت وظیفوی تکرار نشود. ”

 

پیش از این هم شماری از مقامات دولتی، شخصیت های سیاسی و نهادهای جامعه مدنی تایید کرده اند که در دستگاه دولت حامیان مخالفنی مسلح حضور دارند و حکومت باید آنان را شناسانی و مجازات کند.

 

این درحالیست که ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته که به زودی هیئتی به هدف بررسی رویداد قندز به این شهر فرستاده خواهد شد.

بیشتر بخوانید  هشدار سازمان جهانی صحت درباره وضعیت سیستم صحی در افغانستان

 

در اعلامیه آمده است که در روشنایی بررسی این هیئت، آنانیکه در انجام وظایف شان غفلت نموده اند، مجازات خواهند شد.

همرسانی کنید!