10 حمل 1395 - همه اخبار

مظاهره ده ها تن از ورزشکاران افغان در کابل

مظاهره ده ها تن از ورزشکاران افغان در کابل

آریانا نیوز: برخی از ورزشکاران افغان روز گذشته در اعتراض به برخورد های سیاسی در ادارات ورزشی دست به مظاهره زدند.

این ورزشکاران که تعداد شان به ده ها تن می رسد از برابر کمیته ملی المپیک کابل به سوی چهارراهی پشتونستان در حرکت اند.

ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان در این مظاهره گفت که حکومت با ورزش افغانستان برخورد سیاسی می کند.

او از حکومت خواست تا جلو برخورد های سیاسی در ادارات ورزشی گرفته شود

بیشتر بخوانید  درخواست وزیر داخله پاکستان از طالبان درباره استرداد رهبران تی‌تی‌پی
همرسانی کنید!