28 عقرب 1393 - همه اخبار

مظاهره ده ها تن از معلولین در کابل

مظاهره ده ها تن از معلولین در کابل

 

ده ها تن از معلولین با راه اندازی تظاهرات در مقابل ساختمان شورای ملی عبیدالله رامین یک عضو ولسی جرگه را متهم به غصب زمین های شان کردند.

 

آنها از شورای ملی خواستند تا به مشکل شان رسیده گی کرده و زمین ها را دوباره برای شان بدهد.

 

این مظاهره کننده ها گفتند که 70 نمره زمین آنها از سوی عبیدالله رامین در منطقه قصبه غصب گردیده است.

 

اما عبیدالله رامین با رد ادعای تظاهر کننده ها گفت که این زمین ها ملکیت شخصی خودش بوده و مراحل قانونی آن طی گردیده است.

بیشتر بخوانید  درخواست شعبه افغانستان سازمان صحی جهان از مردم برای اهدای خون
همرسانی کنید!