26 دلو 1391 - همه اخبار

مظاهره ده ها تن از زنان در کابل

مظاهره ده ها تن از زنان در کابل

مظاهره ده ها تن از زنان در کابل

 

ده ها تن از زنان صبح امروز پنجشنبه با سر دادن شعار های “خشونت بس است” و “زنان نباید فروخته شوند” راه پیمایی شان را از مقابل ساختمان قصر دارالامان آغاز و در سه راه های علاوالدین پایان دادند.

سازمان ملل متحد 14 فبروری را به نام تظاهرات “یک ملیارد زنی که قربانی خشونت ها شده اند”، تعیین کرده است.

از این روز همزمان در بسیاری از کشور های جهان با راه اندازی راه پیمایی ها از سوی زنان تجلیل به عمل امد.

 

 

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش موارد سوءتغذیه اطفال در افغانستان
همرسانی کنید!