5 دلو 1393 - همه اخبار

مظاهره ده ها تن از باشنده گان ولایات مختلف افغانستان

مظاهره ده ها تن از باشنده گان ولایات مختلف افغانستان

 

ده ها تن از باشنده گان ولایات مختلف افغانستان با راه اندازی تظاهرات خواهان رسیدگی به دوسیه های ده ها تن از زندانیان محبس پلچرخی شدند.

 

این تظاهر کننده گان روز گذشته در مقابل مسجد عیدگاه شهر کابل گردهم آمدند و گفتند معیاد حبس زندانیانی که از زندان بگرام به محبس پلچرخی کابل منتقل شده اند سپری شده و هنوز هم بگونه غیر قانونی در حبس بسر می برند.

 

آنها از حکومت خواستند تا به دوسیه های زندانیان رسیده گی کرده و محبوسین را که زمان حبس شان سپری شده هرچه زود تر رها کند:

 

“253 زندانی که معیاد حبس شان سپری شده هنوز هم زندانی هستند، هرگاه این زندانیان رها نشوند ما به حرکت مدنی خود در تمام ولایات ادامه خواهیم داد.”

 

“به زندانیان ما که در پل چرخی و بگرام هستند پنج ماه قبل اجازه نامه خروج از زندان داده شده اما به آنها هیچ توجه صورت نگرفته است.”

 

آنها همچنان گفتند تا اکنون هیچ زندانی که از زندان بگرام به محبس پلچرخی انتقال شده اند از فرمان های رئیس جمهور مبنی بر تخفیف در حبس و یا عفو آنها مستفید نشده اند.

 

این تظاهر کننده گان می گویند،هر گاه پاسخ مثبت حکومت را در رابطه به این خواسته های شان دریافت نکنند در شهر کابل و شماری از ولایات به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.

 

هفته گذشته نیز ده ها تن از دوستان و اعضای خانواده های این زندانیان در یک گردهمایی در شهر کابل خواستار رهایی زندانیان شدند که به بگفته آنان مدت حبس شان پایان یافته و هنوز نیز در زندان پلچرخی به سر می برند.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش موارد سوءتغذیه اطفال در افغانستان

 

در این حال مسوولان محابس و توقیف خانه های وزارت داخله افغانستان می گویند که هیچ زندانی وجود ندارد که به دوسیه های شان رسیدگی صورت نگرفته باشد.

 

عبدالحلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس و توقیف خانه ها با رد این ادعای تظاهر کنندگان در مورد گفت:

 

“ما در محبس مرکزی خود بیش از 7000 زندانی داریم، هیچ زندانی وجود ندارد که حبس او تکمیل شده باشد و هنوز هم محبوس باشد و یا داخل زندان باشد، این موضوع صحت ندارد و من رد می کنم.”

 

در زندان پلچرخی کابل به شمول ده ها تن از زنان همین اکنون بیش از هفت هزار تن زندانی هستند.

 

هر چند مسوولان محابس و توقیف خانه های وزارت داخله همواره گفته اند که به دوسیه ها و مشکلات این زندانیان رسیدگی صورت گرفته اما زندانیان در اعتراض به آنچه مشکلات و بی عدالتی خوانده اند بار ها در این زندان دست به اعتصاب غذایی زده اند.

همرسانی کنید!