30 دلو 1394 - همه اخبار

مظاهره دهها تن در پیوند به قطع شدن برق در شهر کابل

مظاهره دهها تن در پیوند به قطع شدن برق در شهر کابل

آریانا نیوز: این اعتراض کننده گان از حکومت خواستند تا هرچه زود تر مشکل قطع شدن برق را بر طرف کند.
شمار زیادی از فعالان جامعه مدنی در پیوند به قطع شدن برق در شهر کابل دست به اعتراض زده و گردهم آیی را تشکیل دادند.

این تعداد از نماینده گان نهاد های جامعه مدنی روز گذشته در این گردهمایی حکومت را به بی توجهی و بی کفایتی در این خصوص متهم کرده و تصاویر مقامات حکومتی را در یک لوحه بزرگ نصب کرده و عنوان لوحه را شرم نامه نوشتند.

این اعتراض کننده گان از حکومت خواستند تا هرچه زود تر مشکل قطع شدن برق را بر طرف کند و در ساحاتی از بغلان که پایه های برق تخریب شده عملیات راه اندازی کند تا از کنترول طالبان بیرون شود.

این درحالیست که از حدود سه هفته بدینسو به دلیل تخریب شدن پایه های برق وارداتی ازبکستان در ساحه دند شهاب الدین ولایت بغلان بی برقی ها در شهر کابل افزایش یافته است.

اما وزارت دفاع افغانستان گفته که عملیات در ساحه دند غوری ولایت بغلان جریان دارد و بزودی منطقه دند شهاب الدین از وجود مخالفان مسلح تصفیه خواهد شد.

بیشتر بخوانید  تاکید وزیر خارجه روسیه بر ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان
همرسانی کنید!